Skontaktuj się

Przekształcenie przedsiębiorcy transportowego w spółkę z o. o.

Marcin Bartyński12 września 2017Komentarze (0)

Ostatnim wpisem rozpocząłem nowy cykl na blogu – każdy wpis w ramach cyklu przypomina artykuły opublikowane na blogu dotyczące przekształcenia przedsiębiorców działających w danej branży. Ostatnio przypominałem wpisy dotyczące przekształceń przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Dzisiaj przypominam artykuły o przedsiębiorcach transportowych.

W pierwszym półroczu funkcjonowania bloga opublikowałem wpis Przekształcenie przedsiębiorcy transportowego w spółkę z o. o. Wyjaśniam w nim, że licencja transportowa nie przechodzi z mocy prawa z przedsiębiorcy na spółkę przekształconą. Do przeniesienia praw wynikających z licencji transportowej potrzebna jest decyzja administracyjna organu, który wydał licencję. Uwaga! Spółka nabywa prawa z licencji transportowej dopiero na mocy decyzji administracyjnej, która niekoniecznie musi być wydana w chwili przekształcenia.

Zdecydowanie najpopularniejszym wpisem był artykuł zatytułowany: Czy licencję transportową można wnieść aportem do spółki? Czy można licencję przenieść na spółkę? Otóż nie można, gdyż w prawie administracyjnym obowiązuje zasada nieprzenoszenia decyzji administracyjnych na inne podmioty. Oczywiście, są wyjątki od tej zasady, ale muszą one być wyrażone wprost w ustawie. Przedsiębiorcy transportowi nie mogą przenosić pomiędzy sobą licencji transportowych. Ustawa o transporcie drogowym daje jednak uprawnienie GITD do przenoszenia licencji na inny podmiot w razie:

 • śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej,
 • połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z KSH, albo sprzedaży przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję

Przeniesienie licencji transportowej na innego przedsiębiorcę. Czy jest możliwe? Nie jest – z przyczyn, o których pisałem wyżej. Jeżeli w prawie administracyjnym nie ma przepisu, który zezwalałby na takie transakcje (jak np. prawo budowlane dopuszczające przeniesienie pozwolenia na budowę), to nie ma takiej możliwości. Chyba że: zbywca licencji przekształci się w spółkę z o. o., wystąpi do właściwego organu o przeniesienie licencji na spółkę przekształconą (prawo transportowe pozwala na to), a następnie sprzeda spółkę nabywcy.

Często wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki jest opcją tańszą niż przekształcenie. Jednak nie zawsze tak jest. Opowiadam o tym we wpisie O przedsiębiorcach transportowych – sytuacje, gdy przekształcenie jest opcją tańszą niż wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki. Wszystko to przez koszty uzyskania nowej licencji. Koszt uzyskania nowej licencji wspólnotowej to kwota 4000 zł lub 8000 zł. Tą kwotę będziesz musiał wyłożyć w przypadku ubiegania się o nową licencję w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa transportowego do spółki z o. o. Jednak w przypadku przekształcenia koszt przepisania decyzji na spółkę to tylko 10% powyższej kwoty.

Ostatni wpis jest najmniej popularny, a zarazem najciekawszy. Przekształcenie przedsiębiorcy transportowego. Czy GITD ma prawo skracać okres licencji? Chodzi o to, że przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej licencje transportowe na wykonywanie transportu międzynarodowego były udzielane nawet na okresy pięćdziesięcioletnie. Po akcesji ten maksymalny okres zmniejszył się do dziesięciu lat. Otóż wpis opowiada o przedsiębiorcy transportowym, który przed majem 2004 r. (data przystąpienia Polski do UE), otrzymał licencję na 48 lat. W 2013 r. przekształcił się w spółkę z o. o. i wystąpił do GIDT o przeniesienie licencji na spółkę. Licencja została przeniesiona, jednakże na okres 10 lat. Spółka uznała, że  GITD naruszył zasadę ochrony praw nabytych i między innymi na tej podstawie wniosła skargę od wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Sąd przyznał spółce rację i w całości podzielił jej argumentację. Wpis został zakończony na tym, że GITD zaskarżył wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dzisiaj wiemy, że NSA rozstrzygnął tę sprawę i – niestety – uchylił wyrok sądu wojewódzkiego. Stwierdził, że nie było naruszenia ochrony praw nabytych, a GITD miał obowiązek w chwili przenoszenia licencji stosować przepisy aktualnie obowiązujące, a nie stare (obowiązujące w czasie wydawania licencji w 2004 r.).

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: