Przekształcenie przedsiębiorcy transportowego. Czy GITD ma prawo skracać okres licencji?

Marcin Bartyński            30 marca 2016            Komentarze (0)

Były kiedyś takie czasy, gdy udzielano przedsiębiorcom transportowym zezwoleń na wykonywanie transportu międzynarodowego rzeczy na okresy półwieczne. Tak też było w przypadku M. M. — przedsiębiorcy z S. W marcu 2004 r. (jeszcze przed przystąpieniem Polski do UE) uzyskał licencję na wykonywanie transportu międzynarodowego aż do 2052 r. (na 48 lat).

Polska przystąpiła do UE w maju 2004 r.

W 2013 r. M. M. przekształcił się w spółkę z o. o. Wiedział o tym, że w wyniku przekształcenia spółka stanie się podmiotem wszystkich zezwoleń, licencji, koncesji przysługujących jemu jako przedsiębiorcy transportowemu. Wystąpił do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o przeniesienie uprawnień wynikających z licencji na nowo powstałą spółkę. GITD, owszem, przeniósł licencję na spółkę z o. o., jednakże skrócił okres jej ważności do 2023 r.

GITD swoją decyzję o skróceniu okresu ważności licencji uzasadnił między innymi przepisami unijnymi, zgodnie z którymi licencji na wykonywanie międzynarodowego przewozu rzeczy udziela się na 10 lat.

M. M. nie zgodził się ze stanowiskiem organu, że okres ważności licencji po przeniesieniu jej na spółkę przekształconą powinien zostać skrócony. Dlatego złożył wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, jednakże organ utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Uzasadnienie decyzji nie przekonało M. M. Według niego GITD skracając okres ważności licencji, naruszył między innymi konstytucyjną zasadę ochrony praw słusznie nabytych (pierwotnie licencja udzielona w 2004 r. miała być ważna aż do 2052 r.), a także szereg innych przepisów.

M. M. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Po ok. 7 miesiącach sąd wydał wyrok, w którym w całości podzielił argumentację przedsiębiorcy transportowego. Według sądu GITD nie miał prawa skracać okresu ważności licencji. Powinien przenieść na spółkę wszystkie uprawnienia wynikające z decyzji, w tym okres jej ważności do 2052 r.

Jest to prawdziwa historia. Wyrok zapadł 5 grudnia 2014 r. w sprawie VI SA/Wa 692/14.

Wojna biurokracji z przedsiębiorcami w toku. GITD skorzystał z ostatniej broni i wniósł skargę kasacyjną. Na rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego nadal czekamy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: