Skontaktuj się

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania w spółce z o. o.?

Niewątpliwą wadą spółki z o. o. jest fakt podwójnego opodatkowania podatkiem dochodowym. Najpierw podatek od osiągniętego dochodu płaci spółka jako osoba prawna. Potem ten opodatkowany już zysk spółki jest dzielony pomiędzy wspólników, którzy również muszą co do zasady zapłacić swój podatek dochodowy.

Jest jednak kilka sposobów na zmniejszenie skutków podwójnego opodatkowania.

Jak uniknąć niekorzystnego podwójnego opodatkowania w spółce z o. o. w 2024 r

Dochód spółki z o. o. jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawny – CIT.

Stawka CIT-u wynosi:

Czytaj dalej >>>

Wielu członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością żyje w przeświadczeniu, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za długi spółki. Jest to błędne przeświadczenie.

W określonych przypadkach członek zarządu odpowiada za zobowiązania zarówno cywilne, jak i podatkowe spółki.

Przyjrzyjmy się krótko zasadom tej odpowiedzialności.

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki z o. o

Odpowiedzialność członka zarządu a przesłanki odpowiedzialności

Jeżeli przeciwko spółce toczy się egzekucja komornicza, która okaże się bezskuteczna, wierzyciel może wytoczyć przeciwko członkowi zarządu powództwo o uregulowanie długu spółki.

Wystarczy zatem, że wierzyciel spółki dysponuje prawomocnym postanowieniem komornika o bezskuteczności egzekucji wobec spółki – i na tej podstawie może wytoczyć przeciwko członkom zarządu powództwo o zapłatę.

Czytaj dalej >>>

Brakuje w spółce pieniędzy? Wspólnicy mają wpłacić pieniądze do spółki? Żeby to zrobić, mogą skorzystać z trzech sposobów:

  • wniesienie wkładów i podwyższenie kapitału zakładowego
  • udzielenie pożyczki
  • wniesienie dopłat.

W dzisiejszym wpisie omówimy dopłaty.

Dopłaty wspólników do spółki z o. o. w 2024 r

Pojęcie dopłat

Dopłaty do spółki z o. o. to dodatkowe pieniądze, które wspólnicy zobowiązują się wpłacić do spółki, gdy okaże się, że potrzebuje ona więcej funduszy.

Będą one wymagane, jeżeli:

Czytaj dalej >>>

Poniżej zamieszczam przykładowy wzór uchwały o nałożeniu na wspólników obowiązków uiszczenia dopłat.

Wspólnicy mogą podjąć uchwałę, jeżeli są spełnione warunki, o których opowiadam tutaj>>>

Oczywiście, dla spełnienia wymogów przewidzianych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych konieczne będzie również sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników, który będzie zawierał między innymi takie dane jak informacja o liczbie oddanych głosów.

Wzór uchwały o dopłatach wspólników

Wzór uchwały o dopłatach wspólników

ZAŁĄCZNIK nr 2 do protokołu
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki ABC sp. z o. o. z dnia 25 lutego 2024 r.

UCHWAŁA NR 2/2024

z dnia 25 lutego 2024 r.

§ 1.

Na podstawie § 11 umowy spółki nakłada się na wspólników obowiązek uiszczenia dopłat w wysokości i terminie wskazanych w niniejszej uchwale.

Czytaj dalej >>>

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w 2024 r. – instrukcja krok po kroku.

Spółkę z o. o. możesz zarejestrować w dwóch trybach:

  1. tradycyjnie – przez zawarcie umowy spółki z o. o. u notariusza, a następnie złożenie wniosku o rejestrację w KRS
  2. S24 – wszystkie czynności, w tym zawarcie umowy spółki, przeprowadzasz przez Internet.

W tym artykule chciałbym omówić tryb tradycyjny – zakładający wizytę u notariusza.

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w 2024 r.

Zawarcie umowy spółki z o. o. i rejestracja w KRS

1. Zawarcie umowy spółki

Pierwszym krokiem jest zawarcie umowy spółki. Umowa spółki powinna mieć formę aktu notarialnego.

Zanim jednak udasz się do notariusza, zastanów się nad treścią umowy.

Czytaj dalej >>>