Skontaktuj się

Ustanowienie prokury w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) jest kluczowym krokiem w zapewnieniu sprawnej reprezentacji spółki przez osoby trzecie. Prokura to specjalny rodzaj pełnomocnictwa, który umożliwia prokurentowi działanie w imieniu spółki w szerokim zakresie spraw prawnych i gospodarczych.

W artykule omówię proces powoływania prokurenta, wymagania formalne oraz obowiązki związane ze wpisem prokury do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak powołać prokurenta w spółce z o.o

Czym jest prokura? Kim może być prokurent?

Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa. Podlega obowiązkowemu wpisowi do KRS.

Zgodnie z art. 109 [1] Kodeksu cywilnego prokura obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Czytaj dalej >>>

Zakup stacji paliw to skomplikowany proces. Jeśli zastanawiasz się, jak zrealizować ten cel, mój poradnik jest dla Ciebie. W pięciu prostych krokach przeprowadzę Cię przez wszystkie etapy transakcji, w tym przez kwestie formalno-prawne. Dzięki temu unikniesz najczęstszych błędów.

Jak kupić stację paliw

Krok 1 – badanie due diligence przy zakupie stacji paliw

Innymi słowy: sprawdź, w jakiej kondycji jest stacja paliw.

Możesz poprosić o wgląd do KPiR (ewentualnie sprawozdanie finansowe) czy ewidencji środków trwałych lub innych dokumentów.

Sprawdź status pracowników.

Czytaj dalej >>>

Wiem, że niektórzy lekarze prowadzący indywidualne praktyki lekarskie noszą się z zamiarem przekształcenia tych praktyk w podmioty lecznicze. Jeżeli jesteś taką osobą, to z tego artykułu dowiesz się właśnie tego, jak wygląda przekształcenie indywidualnej praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy.

Lekarze przekształcają swoje praktyki z różnych powodów. Najważniejsze to:

  1. podmiot leczniczy może zatrudniać innych lekarzy, natomiast lekarz działający w ramach praktyki lekarskiej nie może
  2. kontrakty z NFZ – zawarcie niektórych umów przez lekarza w ramach indywidualnej praktyki leczniczej jest niemożliwe.

Przekształcenie indywidualnej praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy

Od czego warto zacząć przekształcenie indywidualnej praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy?

Od wyboru formy działalności. Można wybrać spośród między innymi następujących form:

Czytaj dalej >>>

W tym artykule wyjaśniam, kiedy i na jakich zasadach lekarz może zatrudnić innego lekarza. Przedstawiam przepisy regulujące ten aspekt działalności medycznej.

Kiedy lekarz może zatrudnić lekarza

Czy lekarz w ramach praktyki zawodowej może zatrudnić innego lekarza?

Co do zasady, nie ma takiej możliwości.

Istotą praktyki zawodowej jest to, że lekarz wykonuje działalność leczniczą osobiście — na własny rachunek i odpowiedzialność.  Z tej przyczyny ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty zasadniczo nie zezwala praktyce zawodowej zatrudniania innego lekarza.

Czytaj dalej >>>

Jak kupić/sprzedać aptekę w 2024? W tym artykule omówię kluczowe aspekty prawne i finansowe związane z kupnem i sprzedażą aptek.

Przedstawię poszczególne kroki, które należy podjąć, aby uniknąć pułapek oraz zminimalizować ryzyko związane z taką transakcją. Znajdziesz tu również praktyczne porady dotyczące transakcji oraz przygotowania niezbędnych dokumentów.

Ten wpis powstał na bazie moich doświadczeń, zdobytych podczas obsługi wielu transakcji sprzedaży apteki.

Dzięki temu mogę podzielić się sprawdzonymi rozwiązaniami i wskazówkami, które mogą okazać się nieocenione w Twoich przedsięwzięciach.

Niedawno obsługiwałem transakcję sprzedaży apteki. Kilka dni temu trafił na moje biurko dokument wieńczący całą transakcję: decyzja WIF o przeniesieniu zezwolenia na prowadzenie apteki na nabywcę. Decyzja liczy w sumie 5 stron A4.

Przed nowelizacją prawa farmaceutycznego w 2017 r. sprzedaż apteki była bardziej skomplikowana. Nie przenosiło się zezwoleń, więc trzeba było skorzystać z instytucji przekształcenia apteki w spółkę z o. o. W 2024 r. – po nowelizacji przekształcenie jest niemożliwe, ale za to ustawodawca wprowadził możliwość przeniesienia zezwolenia ze zbywcy na nabywcę.

  1. Przed nowelizacją prawa farmaceutycznego sprzedaż apteki opierała się na przekształceniu w spółkę z o. o., a potem sprzedaży udziałów w spółce z o. o. W zasadzie każdy mógł kupić aptekę.
  2. Nowelizacja wprawdzie mocno uprościła transakcję, nie ma już potrzeby (i możliwości) przekształcania w spółkę z o. o., jednak nie każdy może kupić aptekę. Nowelizacja znacznie zawęziła krąg osób, które mogą otrzymać zezwolenie na prowadzenie apteki.

Jak kupić sprzedać aptekę

Kto może zostać nabywcą apteki?

Nabywcą apteki mogą zostać dwie kategorie podmiotów:

  • osoba fizyczna – tylko farmaceuta posiadający prawo do wykonywania zawodu, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,
  • spółka jawna lub spółka partnerska, w której wspólnikami są tylko farmaceuci posiadający prawo do wykonywania zawodu.

Kiedy farmaceuta nie może nabyć apteki?

Jednak nie każdy farmaceuta będzie mógł kupić aptekę. WIF nie przeniesienie zezwolenia, jeżeli:

Czytaj dalej >>>