Skontaktuj się

Jak się wydaje, twórcom Polskiego Ładu bardzo zależy na tym, żeby jak najwięcej przedsiębiorców rozliczało się w formie ryczałtu. Bardzo często ta forma opodatkowania jest znacznie korzystniejsza od skali podatkowej lub nawet podatku liniowego.

Ryczałt dla lekarzy w 2022 r. – korzyści

Za ryczałtem dla lekarzy w 2022 r. przemawia przede wszystkim niska stawka – 14% od przychodów. Jest to troszkę mniej, niż na 19% stawce podatku liniowego, czy 17 lub 32% stawce według skali podatkowej.

Inną korzyścią płynącą z podatku ryczałtowego jest co do zasady niższa składka zdrowotna. W przypadku skali podatkowej wynosi ona 9% od dochodu, w przypadku podatku liniowego – 4,9%.

Natomiast dla ryczałtowca składka zdrowotna będzie liczona nie od osiąganego przezeń przychodu, ale od przeciętnego przychodu w gospodarce narodowej.

Spójrzmy na przykładzie, jaką stawkę składki zdrowotnej zapłaci lekarz, którego roczny przychód wyniesie 300 tys. zł netto, a koszty uzyskania przychodów (ZUS) to 14 535 zł:

 • lekarz rozliczający się na zasadach ogólnych zapłaci składkę zdrowotną w wysokości ok. 25 tys. zł,
 • lekarz rozliczający się na liniówce – składka zdrowotna wyniesie ok. 14 tys. zł,
 • natomiast ryczałtowiec zapłaci składkę w kwocie ok. 6 tys. zł.

Dlaczego twórcy Polskiego Ładu tak bardzo promują ryczałt?

Być może dlatego, że połowa wpływów z podatku dochodowego (skala i liniowy) trafia bezpośrednio do budżetu samorządu. Natomiast wpływy z ryczałtu w całości zasilają budżet Skarbu Państwa.

Czy ryczałt jest dla wszystkich lekarzy właściwą formą?

Oczywiście, nie.

Im więcej kosztów prowadzenia działalności, tym bardziej opłacalna może być skala podatkowa lub podatek liniowy. Na przykład gabinety stomatologiczne mogą mieć na tyle wysokie koszty, że korzystniejsze będzie rozliczenie na podatku liniowym.

To wszystko jest do policzenia.

Z kolei dla innych lekarzy receptą na Polski Ład może być przejście na spółkę – pisałem o tym całkiem niedawno tutaj>>>.

Jak lekarz w 2022 r. może przejść na ryczałt?

Bardzo prosto – składając pisemne oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego.

Masz na to czas do 20 lutego 2022 r. Natomiast jeżeli chcesz przejść z karty podatkowej na ryczałt, masz czas na złożenie oświadczenia do 20 stycznia 2022 r.

Jaka forma rozliczenia jest dla Ciebie najodpowiedniejsza?

Przeprowadzałem już dla lekarzy analizy – na podstawie osiąganych przez nich dochodów – jaka forma opodatkowania jest dla nich najkorzystniejsza. Jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam do kontaktu.

Jeżeli masz zamiar kupić podmiot leczniczy w 2022 r., to odpowiednio planując transakcję, możesz sporo oszczędzić na Polskim Ładzie. Uwaga – zaprezentowany niżej sposób dotyczy tylko większych transakcji. 

Jak kupić podmiot leczniczy?

Planując zakup podmiotu leczniczego, musisz odpowiedzieć sobie na podstawowe pytania:

 • czy transakcja będzie obejmować także kontrakt z NFZ?
 • czy po zakupie będziesz musiał od nowa zbierać deklaracje pacjenta?
 • w jakiej formie jest prowadzony podmiot leczniczy – sp. z o. o.? JDG?
 • czy transakcja będzie obejmować także własność nieruchomości?
 • co z ewentualnymi kredytami, leasingami?

Od odpowiedzi na te pytania będzie zależeć sposób przeprowadzenia transakcji.

Jednakże jeszcze przed zakupem warto poszukać sposobu, jak oszczędzać na składce zdrowotnej w podmiocie leczniczym, który zamierzamy kupić. Okazuje się, że odpowiednio planując zakup, możesz w sposób znaczący zredukować wysokość składki odprowadzonej do NFZ.

Zatem do powyższej listy dopisz następne pytanie:

 • jak po zakupie podmiotu leczniczego zamierzam optymalizować składkę zdrowotną?

Jak kupić podmiot leczniczy w 2022 r. i oszczędzić na Polskim Ładzie?

Kluczem jest tutaj sposób, w jaki wydasz pieniądze przeznaczone na zakup podmiotu leczniczego. Załóżmy, że planujesz zapłacić cenę 900 tys. zł (to, co chcę Tobie poniżej zaprezentować, przynosi spore oszczędności przy dużych transakcjach).

Możesz po prostu zapłacić zbywcy cenę, wrzucić ją w koszty i w kolejnych latach płacić składkę zdrowotną od wypracowanego przez podmiot leczniczy zysku. Żadna oszczędność na składce.

Możesz też pożyczyć te pieniądze swojej spółce z o. o., która dokona zakupu podmiotu leczniczego. A później co roku wypłacać sobie ze spółki odsetki od pożyczonej sumy. Ile na tym możesz zarobić? Na chwilę obecną – po ostatniej podwyżce stóp procentowych przez RPP – odsetki maksymalne wynoszą 11,5% w skali roku. Zatem co roku możesz sobie wypłacić ze spółki odsetki w kwocie ok. 100 tys. zł. Z podatkiem Belki, ale za to bez składki zdrowotnej. Na składce oszczędzasz więc ok. 5 000 zł rocznie.

Pamiętaj jednak, że stopy procentowe, a co za tym idzie – odsetki maksymalne, zmieniają się. Mogą być wyższe, a mogą spaść poniżej 10%. Zatem kwota, którą otrzymasz tytułem odsetek od udzielonej pożyczki, może się wahać.

A czy można spółce przekazać kapitał na zakup w taki sposób, żeby później wypłacać sobie co roku dużo wyższe pieniądze? Na przykład 400 tys. zł. A może nawet więcej? Bez składki zdrowotnej. Bez względu na wysokość odsetek maksymalnych.

Okazuje się, że można. Potwierdzają to indywidualne interpretacje podatkowe. Od kwoty 400 tys. zł rocznie zapłacisz tylko podatek Belki. Zero składki zdrowotnej. Zatem na składce oszczędzasz 20 000 zł rocznie.

Jak to zrobić? A, to tajemnica radców prawnych…

Do wejścia w życie Polskiego Ładu zostało kilka dni. Czy to za późno, żeby przygotować się na zmiany w podatkach i składkach? A może nie trzeba w ogóle się przygotowywać?

W ostatnim czasie piszą lub dzwonią do mnie lekarze z pytaniem, co zrobić, żeby zapłacić jak najmniejszą składkę zdrowotną. Ja w odpowiedzi proszę swojego rozmówcę o przesłanie książki przychodów i rozchodów za bieżący rok, pytam o kilka rzeczy. I na tej podstawie rekomenduję najkorzystniejsze moim zdaniem rozwiązanie.

Ryczałt jako odpowiedź na Polski Ład

Dla bardzo wielu przedstawicieli zawodów medycznych odpowiedzią na Polski Ład będzie po prostu przejście na ryczałt. 14-procentowa stawka od przychodu jest bardzo atrakcyjna dla tych z Was, którzy praktycznie nie mają kosztów działalności, np. lekarze na kontrakcie w szpitalu.

Niekiedy ryczałt jest korzystny nawet dla tych z Was, którzy prowadzą gabinety generujące niewielkie koszty. Na przykład gabinet ginekologiczny.

Natomiast przy niewielkiej skali działalności, ale przy wysokich kosztach, korzystniejszym rozwiązaniem może być podatek liniowy.

A są lekarze wychowujący czwórkę dzieci. Osobiście znam przesympatyczną panią doktor z szóstką dzieci, w tym z bliźniakami. Powinni oni rozważyć rozliczenie na zasadach ogólnych ze względu na dosyć wysoką kwotę wolną od podatku.

Spółka jako odpowiedź na Polski Ład

Z przeprowadzonych przeze mnie symulacji wynika, że w niektórych przypadkach wykorzystanie spółki z o. o. do działalności leczniczej znacznie obniża obciążenia podatkowe i składkowe.

Jednakże nie wszystkich!

Zdarzali mi się klienci chcący koniecznie zarejestrować spółkę, którym stanowczo to odradzałem po przeanalizowaniu ich sytuacji. Okazywało się bowiem, że albo po przekształceniu w spółkę wręcz stracą, albo korzyści z tego będą niewielkie i zostaną pochłonięte przez koszty rejestracji spółki i podmiotu leczniczego.

Ponadto w kalkulacjach uwzględnij, że 2023 r. wchodzą w życie przepisy o ukrytej dywidendzie, a na chwilę obecną nikt nie wie, jaki ostatecznie będą miały kształt. Ministerstwo finansów zapowiedziało nowelizację tych przepisów, więc zapewne przekonamy się o ich ostatecznej treści gdzieś w okolicach listopada 2022 r.

Kiedy spółka ma sens?

Przede wszystkim wtedy, gdy masz duże przychody i koszty. Wówczas połączenie spółki z JDG na ryczałcie może przynieść spore oszczędności.

Niekiedy spółka ma sens także w przypadku niewielkich oszczędności. Chodzi mi tu między innymi o następujące sytuacje:

 • spółka sposobem na obejście zakazu podwójnego kontraktowania. Pisałem już o tym kilkukrotnie – nie możesz prowadzić własnej przychodni i jednocześnie pracować na kontrakcie w szpitalu. Przepisy nie pozwalają na zawarcie kontraktu z NFZ osobie, która już udziela świadczeń w podmiocie leczniczym, który wcześniej zawarł umowę z Funduszem. Spółka jest dobrym sposobem na obejście tego zakazu. Pisałem o tym w artykule Jak legalnie obejść zakaz podwójnego kontaktowania?
 • przygotowanie podmiotu leczniczego do dziedziczenia. Mam klienta, który od przeszło dwudziestu lat prowadzi przychodnię POZ. Powiedział mi: „Panie mecenasie, jestem po dwóch wylewach. Nie chcę, żeby wraz ze mną przepadł dorobek mojego życia. Proszę mi natychmiast przekształcić przychodnię w spółkę z o. o.”,
 • przygotowanie podmiotu leczniczego do sprzedaży. W wielu przypadkach sprzedaż podmiotu leczniczego bez wcześniejszego przekształcenia w sp. z o. o. jest niemożliwa.

Jaka spółka?

To zależy od konkretnych okoliczności. Czasem najlepszym rozwiązaniem będzie spółka z o. o.

W innych przypadkach mógłbym zarekomendować spółkę komandytową. W zależności od dochodu możesz zapłacić niższy podatek od dywidendy, jednak zostanie do zapłaty stosunkowo niewielka składka zdrowotna.

Natomiast w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej obowiązek zapłaty składki zdrowotnej i składki na ubezpieczenie społeczne nie istnieje.

Którą z tych opcji wybrać?

Jeżeli masz wątpliwości, w którą stronę pójść, skontaktuj się ze mną, a pomogę Tobie wybrać właściwy kierunek.

Wiem, że niektórzy lekarze prowadzący indywidualne praktyki lekarskie noszą się z zamiarem przekształcenia tych praktyk w podmioty lecznicze. Jeżeli jesteś taką osobą, to z tego artykułu dowiesz się właśnie tego, jak wygląda przekształcenie indywidualnej praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy.

Lekarze przekształcają swoje praktyki z różnych powodów. Najważniejsze to:

 1. podmiot leczniczy może zatrudniać innych lekarzy, natomiast lekarz działający w ramach praktyki lekarskiej nie może,
 2. kontrakty z NFZ – zawarcie niektórych umów przez lekarza w ramach indywidualnej praktyki leczniczej jest niemożliwe.

Od czego warto zacząć przekształcenie indywidualnej praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy?

Od wyboru formy działalności. Można wybrać spośród między innymi następujących form:

 1. jednoosobowa działalność gospodarcza – wpis do CEIDG,
 2. sp. z ograniczoną odpowiedzialnością,
 3. spółka jawna,
 4. sp. cywilna,
 5. spółka partnerska.

Następnym krokiem jest – zgodnie z wyborem – rejestracja podmiotu w CEIDG lub w KRS. Dokonując wyboru formy udzielania świadczeń zdrowotnych, odpowiedz sobie między innymi na następujące pytania:

 1. po pierwsze, czy masz zamiar zatrudniać w ramach podmiotu leczniczego innych lekarzy?
 2. po drugie, czy oprócz podmiotu leczniczego masz zamiar prowadzić praktykę lekarską?
 3. następnie, czy prowadząc podmiot leczniczy masz zamiar zatrudnić się jako pracownik w innym podmiocie leczniczym?
 4. wreszcie czy przewidujesz w przyszłości zaprosić do współpracy inne osoby?

Wybór lokalu i polisy OC

Po rejestracji podmiotu w CEIDG lub w KRS podmiot ten powinien zapewnić sobie pomieszczenia, gdzie będzie wykonywana działalność lecznicza. Pomieszczenia powinny spełniać warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne, instalacyjne opisane w rozporządzeniach.

Kolejnym krokiem będzie zawarcie umowy ubezpieczenia OC – ma ona objąć szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o wpis podmiotu leczniczego do rejestru prowadzonego przez wojewodę. Wojewoda ma obowiązek dokonania wpisu w terminie 30 dni od prawidłowego złożenia wniosku.

Działalność leczniczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru. Jeżeli wojewoda nie dokonał wpisu po upływie 30 dni od prawidłowego złożenia wniosku, działalność leczniczą można zacząć po upływie 40 dni od złożenia wniosku – po uprzednim zawiadomieniu wojewody na piśmie o rozpoczęciu działalności.

Zarejestruj się w BDO

Jeżeli wytwarzasz odpady medyczne, to musisz się zarejestrować z BDO. Dopóki nie uzyskasz wpisu, nikt nie będzie chciał od Ciebie odbierać odpadów medycznych.

Przygotuj dokumentację RODO

Niestety, każdy przedsiębiorca musi zmierzyć się z tym przykrym obowiązkiem. A w szczególności przedsiębiorca wykonujący działalność leczniczą, ponieważ przetwarza dane wrażliwe swoich pacjentów.

Przede wszystkim przygotuj klauzulę informacyjną – nie tylko dla pacjentów, ale i pracowników. Pamiętaj też o innych dokumentach, np. rejestrze czynności przetwarzania. I innych dokumentach wymaganych przez RODO.

Chcesz wiedzieć więcej o przekształceniu indywidualnej praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy?

Posłuchaj:

Czy warto zarejestrować podmiot leczniczy w formie spółki z o. o.? Na ten temat możesz poczytać>>> lub posłuchać:

Jak przebiega przekształcenie praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy?

***

Jak lekarz powinien przygotować się na Polski Ład?

Do wejścia w życie Polskiego Ładu zostało kilka dni. Czy to za późno, żeby przygotować się na zmiany w podatkach i składkach? A może nie trzeba w ogóle się przygotowywać?

W ostatnim czasie piszą lub dzwonią do mnie lekarze z pytaniem, co zrobić, żeby zapłacić jak najmniejszą składkę zdrowotną. Ja w odpowiedzi proszę swojego rozmówcę o przesłanie książki przychodów i rozchodów za bieżący rok, pytam o kilka rzeczy. … [Czytaj dalej…]

***

Jeżeli rozważasz przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o. o., to zwróć szczególną uwagę na podatek od niepodzielonych zysków przy przekształceniu. Krajowa Informacja Skarbowa wydała świeżutką interpretację, w której podpowiada, jak uniknąć płacenia tego podatku.

Podatek od niepodzielonych zysków przy przekształceniu

Wspólnicy spółki jawnej postanowili przekształcić ją w spółkę z o. o. W poprzednich latach wypracowali dość znaczny zysk. Nigdy tego zysku nie dzielili. Przeznaczali go rok rocznie na kapitał zapasowy lub na pozycję „zysk wspólników”.  Dlatego też zaczęli zastanawiać się nad tym, czy po przekształceniu zapłacą podatek od niepodzielonych zysków. Planują bowiem po przekształceniu wypłacić sobie niepodzielony zysk z lat ubiegłych oraz z kapitału zapasowego.

W związku z tym wystąpili z wnioskiem o interpretację podatkową do Krajowej Informacji Skarbowej.

Jak uniknąć podatku od zysku przy przekształceniu?

Wspólnik stanął na stanowisku, że po przekształceniu nie będzie miał obowiązku zapłaty podatku dochodowego od wypracowanego zysku. Krajowa Informacja Skarbowa w zasadzie przyznała mu rację.

Postawiła jednak jeden warunek – wspólnicy muszą podjąć uchwałę o podziale zysku jeszcze przed przekształceniem.

Chcecie ze wspólnikami uniknąć po przekształceniu zapłaty podatku dochodowego od zysku wypracowanego przed przekształceniem?

Jeszcze przed przekształceniem musicie podjąć uchwałę o podziale zysku.

Interpretacja Krajowej Informacji Podatkowej

Więcej szczegółów na ten temat znajdziesz w interpretacji Krajowej Informacji Podatkowej. Jest ona dostępna tutaj>>>

Jeżeli natomiast chciałbyś wiedzieć więcej o przekształceniu w spółkę z o. o., przeczytaj tutaj>>>