Skontaktuj się

Jak zgłosić informacje do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Marcin Bartyński21 marca 20202 komentarze

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Uwaga, spółki! W pierwszej połowie kwietnia ma wejść w życie nowy obowiązek (według stanu prawnego na dzień sporządzenia tego wpisu). Zarządcy spółek będą musieli zgłaszać dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Dane w rejestrze gromadzi minister finansów.

Jakie dane podlegają zgłoszeniu do rejestru?

Następujące dane o beneficjentach rzeczywistych:

 • imię i nazwisko,
 • obywatelstwo,
 • PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających PESELu,
 • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Spółki mają także obowiązek zgłosić dane członka zarządu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki.

Kto to jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjentem rzeczywistym zawsze będzie osoba fizyczna.

W zdecydowanej większości spółek z o. o. beneficjentem rzeczywistym będą po prostu wspólnicy (osoby fizyczne), którym przysługuje więcej niż 25% udziałów. Jednakże jest to bardzo uproszczona definicja pojęcia „beneficjent rzeczywisty”.

Ustawowa definicja tego pojęcia jest dużo bardziej skomplikowana:

rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Definicja ta jest na dosyć wysokim poziomie abstrakcji (jest bardzo nieostra). Dlatego też ustawa wymienia osoby, które powinny być uznane za beneficjentów rzeczywistych:

 • osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • a w przypadku braku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości wspólników lub akcjonariuszy – osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze.

Które spółki muszą zgłosić dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

 • spółki jawne,
 • spółki komandytowe,
 • sp. komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne niebędące spółkami publicznymi.

Oznacza to, że obowiązkowi zgłoszenia nie podlegają spółki partnerskie oraz spółki cywilne.

Jaki jest termin na zgłoszenie?

7 dni od zarejestrowania spółki w KRS lub od daty zaistnienia zmiany informacji podlegającej wpisowi. Jednakże do biegu terminu nie wlicza się sobót ani dni wolnych od pracy.

Natomiast w stosunku do spółek zarejestrowanych przed 13 października 2019 r. – termin na zgłoszenie upływa 13 kwietnia 2020 r. Aczkolwiek od razu dodam, że w związku z epidemią koronawirusa władze zapowiadają, że przesuną ten termin o 3 miesiące. Na dzień dzisiejszy jednak żadne przepisy nie zostały jeszcze uchwalone.

Jakie są kary za niewykonanie tego obowiązku?

Kary są bardzo dotkliwe. Nawet do jednego miliona złotych. I to nie tyle za niezgłoszenie, co za niezgłoszenie w terminie.

Spółki wymienione w art. 58, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji, o których mowa w art. 59, w terminie wskazanym w ustawie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.

Jak zgłosić dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych można zgłosić tylko drogą elektroniczną. Przez wypełnienie specjalnego formularza zamieszczonego na stronie ministerstwa.

Aby zgłosić dane, trzeba dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem ePUAP.

Jeżeli chcesz, żebym pomógł wypełnić Tobie ten formularz, zapraszam do kontaktu.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Paweł 23 marca, 2020 o 13:22

  Witam. Mam takie pytanie, czy w zgłoszeniu należy podać też dane członka zarządu?

  Odpowiedz

  Marcin Bartyński 25 marca, 2020 o 20:25

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: