Skontaktuj się

Dopłaty wspólników

Marcin Bartyński27 kwietnia 2013Komentarze (0)

 

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, to:

1) jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w terminie wskazanym w uchwale, zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych (dzisiaj wynoszą one 13% w skali roku),

2) jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w terminie wskazanym w uchwale, spółka może żądać od niego odszkodowania wynikłego ze zwłoki,

3) dopłaty mogą być zwracane wspólnikom tylko wtedy, gdy nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym,

4) zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym terminie zwrotu dopłat w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki (najczęściej jest to Monitor Sądowy i Gospodarczy, a zamieszczanie w nim ogłoszeń jest kosztowne),

5) zwrot powinien być dokonany równomiernie wszystkim wspólnikom,

6) zwróconych dopłat nie uwzględnia się przy żądaniu nowych dopłat.

Pozycje 3) i 4) obniżają atrakcyjność dopłat jako sposobu dofinansowania działalności spółki. Tymczasem w umowie spółki można zawrzeć postanowienia, dzięki którym:

1) dopłaty mogą być zwracane nawet wtedy, gdy spółka wykaże w sprawozdaniu finansowym stratę,

2) dla zwrotu dopłat nie jest konieczne kosztowne ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dzięki odpowiednio skonstruowanym postanowieniom umowy, można uniknąć powyższych obowiązków. Zatem warto o tym pomyśleć już na etapie tworzenia spółki! Lub przy okazji zmiany umowy spółki.

Ponadto umowa spółki może stanowić, że:

1) wspólnik nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę w uiszczeniu dopłaty / wspólnik jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości 19%, 5% za opóźnienie/zwłokę w uiszczeniu dopłaty,

2) spółka nie może żądać od wspólnika odszkodowania wynikłego ze zwłoki,

3) zwrócone dopłaty są uwzględniane przy żądaniu nowych dopłat,

4) dopłaty nie muszą być zwracane wspólnikom,

5) następuje umorzenie tych udziałów, na które wspólnik nie wniósł dopłat (może to doprowadzić do wyłączenia wspólnika ze spółki).

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: