Skontaktuj się

Ukryte zyski w estońskim CIT

Marcin Bartyński04 marca 2024Komentarze (0)

Co do zasady ukryte zyski w estońskim CIT to wszelkie wypłaty uzyskane przez wspólników od spółki – wszelkie wypłaty inne niż dywidenda wykonane w związku z prawem do udziału w zysku.

Dywidenda bowiem nie jest ukrytym zyskiem.

Dodatkowo ukrytym zyskiem są wypłaty uzyskane przez podmioty powiązane, czyli np. małżonka wspólnika, jego matkę, ojca, syna, córkę, teściową, brata.

Są wyjątki od tej zasady – będzie o nich mowa poniżej.

Przepisy podają wprost przykłady ukrytego zysku, oto niektóre z nich:

 • kwota pożyczki (kredytu) udzielonej przez spółkę udziałowcowi lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem;
 • świadczenia wykonane na rzecz fundacji prywatnej lub rodzinnej;
 • wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału;
 • darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju;
 • wydatki na reprezentację;
 • wynagrodzenie wypłacane wspólnikowi, który jest pracownikiem lub współpracownikiem spółki – w wysokości wyższej niż 5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Ukryte zyski w estońskim CIT

Ogólne kryteria ukrytych zysków

Wszystkie przykłady ukrytych zysków wymienione w ustawie mają charakter wyliczenia przykładowego. Oznacza to, że organ skarbowy może uznać daną wypłatę na rzecz wspólnika za ukryty zysk nawet wtedy, gdy nie jest ona wymieniona wprost w ustawie.

Im bardziej dana wypłata z majątku spółki ma związek z prawem do udziału w zysku, tym pewniej zostanie uznana za ukryty zysk.

Ukryty zysk. Co nie mieści się w katalogu?

Ustawa wprost wskazuje, że ukrytym zyskiem nie są następujące świadczenia:

 • wynagrodzenia wypłacane pracownikowi – w części, w jakiej suma wynagrodzenia wypłacona w danym miesiącu nie przekracza pięciokrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia;
 • wydatki i odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, związane z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku:
  • w pełnej wysokości – w przypadku składników majątku wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej,
  • w wysokości 50% – w przypadku składników majątku niewykorzystywanych wyłącznie na cele działalności gospodarczej;
 • kwota pożyczki (kredytu) zwróconej przez spółkę wspólnikowi.

>>> Jak przebiega przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.?

Czy samochody użytkowane w spółce podlegają opodatkowaniu estońskim CIT?

Samochód dla wspólnika

Gdy samochód jest używany przez wspólnika wyłącznie na cele prowadzenia działalności gospodarczej (bez użytku prywatnego), to wydatki na ten samochód nie będą ukrytym zyskiem

Natomiast w sytuacji, gdy wspólnik używa samochód częściowo na cele prywatne, to wydatki w wysokości 50% będą stanowić ukryty zysk.

Samochód dla pracownika

Podobnie sprawa ma się z samochodami użytkowanymi przez pracowników. Gdy pracownik korzysta z samochodu tylko w celach służbowych, to wydatki te w ogóle nie będą opodatkowane estońskim CITem.

Natomiast gdy pracownik korzysta z samochodu także w celach prywatnych, to 50% tych wydatków podlega opodatkowaniu.

>>> O tym, jak zarejestrować zakład leczniczy dla zwierząt przeczytaj w artykule: Jak założyć gabinet weterynaryjny?

Ile wynosi podatek od ukrytych zysków?

Stawka podatku od ukrytych zysków jest następująca:

 • 10% – w przypadku małego podatnika lub podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności,
 • 20% – w przypadku pozostałych podatników.

Podstawę opodatkowania stanowi suma dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Marcin Bartyński
radca prawny

Zdjęcie: Daniele Buso

***

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego i inna dokumentacja

Każdy podmiot leczniczy oraz każda indywidualna praktyka lekarska powinny posiadać regulamin organizacyjny.

W przypadku kontroli czy to urzędu wojewódzkiego, czy to OIL na pewno zostaniesz poproszony o okazanie tego dokumentu [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: