Skontaktuj się

Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki z o. o.

Marcin Bartyński27 kwietnia 2013Komentarze (0)

Jakie dokumenty należy złożyć w sądzie, aby zarejestrować spółkę z o. o.? Przede wszystkim następujące formularze:

– formularz KRS-W3 – wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,

– formularz KRS-WE – wspólnicy spółki z o. o.,

– formularz KRS-WK – organy podmiotu,

– formularz KRS-WL – prokurenci (o ile są powoływani),

– formularz KRS-WM – przedmiot działalności.

Formularze są dostępne na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości.

Do formularzy należy dołączyć następujące dokumenty:

– umowa spółki – dwa egzemplarze,

– oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione,

– uchwałę o powołaniu członków organów spółki, o ile taka uchwała nie została zawarta w akcie notarialnym – umowie spółki,

– uchwałę o powołaniu prokurentów, o ile są powołani,

– listę wspólników – podpisaną przez wszystkich członków zarządu; lista wspólników powinna zawierać nazwę lub imię i nazwisko każdego ze wspólników wraz z podaniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich,

– notarialnie poświadczone wzory podpisów członków zarządu oraz prokurentów, o ile są ustanowieni,

– w przypadku spółki jednoosobowej – nazwisko i imię (albo nazwę i siedzibę) wraz z adresem wspólnika oraz wzmianką, że jest jedynym wspólnikiem,

– dokument wykazujący tytuł prawny do lokalu, np. umowa najmu,

– nazwiska, imiona i adresy członków zarządu,

– nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika.

Niektóre sądy rejestrowe mogą wymagać oświadczeń członków zarządu o niekaralności za przestępstwa wymienione w art. 18 KSH, a także oświadczeń członków zarządu o posiadaniu zdolności prawnej do czynności prawnych (mimo tego, że żaden przepis nie nakłada na członka zarządu składania takiego oświadczenia).

Jeden z polskich sądów rejestrowych zażądał od członków zarządu jednoosobowej spółki tworzonej przez zagraniczną spółkę oświadczenia, że ta zagraniczna spółka nie jest jednoosobowa.

Ponadto – w ramach procedury „jednego okienka” do wniosku należy dołączyć:

– formularz NIP-2 – zgłoszenie identyfikacyjne dla urzędu skarbowego,

– formularz ZUS-ZPA – zgłoszenie płatnika składek w ZUS,

– formularz RG-1 wraz z załącznikiem – RG-D – wniosek do wojewódzkiego urzędu statystycznego (m. in. w celu uzyskania REGONu).

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

    { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

    Dodaj komentarz

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

    Następny wpis: