Skontaktuj się

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o. o. a koncesja na sprzedaż alkoholu

Marcin Bartyński11 sierpnia 20157 komentarzy

Wracam do tematu przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o. o. – tym razem w kontekście koncesji na sprzedaż alkoholu.

Wspólnicy spółki cywilnej prowadzili działalność – sklep, bar czy restaurację – między innymi w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych. Oczywiście wspólnicy posiadali odpowiednią koncesję. Postanowili dobrać sobie współpracownika; chcieli, aby został następnym wspólnikiem.

Całe szczęście, że nabrali wątpliwości, czy w takim przypadku będą mogli posługiwać się udzieloną im koncesją. Otóż zgodnie z art. 18 ust. 12 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi koncesja (zezwolenie) na sprzedaż alkoholu wygasa w razie zmiany składu osobowego spółki cywilnej.

Czy w takiej sytuacji rzeczywiście nie można zaprosić kolejnego wspólnika bez utraty koncesji (zezwolenia na sprzedaż alkoholu)?

Można, ale nie do spółki cywilnej, tylko do innej, np. spółki z o. o.

Dlatego przed poszerzeniem grona wspólników dotychczasowi wspólnicy powinni przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o. o. Po przeprowadzeniu tej operacji koncesja automatycznie przejdzie na spółkę z o. o. I gdy do spółki dołączy kolejny wspólnik, koncesja nie wygaśnie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 490 321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 7 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Anna 13 sierpnia, 2015 o 11:01

a nie jest prościej, po prostu tak: \”Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej\”??? (cytat stąd: http://www.eporady24.pl/przeksztalcenie_dzialalnosci_gospodarczej_w_spolke,pytania,9,46,8511.html – wygląda na rzetelne źródło??) bo gubię się w przepisach, zmieniamy formę naszego sklepu i już nie wiem, o czym powinnam jeszcze pamiętać

Odpowiedz

Marcin Bartyński 13 sierpnia, 2015 o 16:30
Piotr Jankowski 24 września, 2015 o 16:03

Trzeba przy tym pamiętać, aby poinformować organ zezwalający na sprzedaż alkoholu o zmianie stanu faktycznego i prawnego w ciągu 14 dni od dnia powstania zmiany. Zaniechanie powyższego będzie skutkowało cofnięciem zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Odpowiedz

Marcin Bartyński 24 września, 2015 o 22:08

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości zawiera kilka takich haczyków. Niedopełnienie któregoś z wielu obowiązków nałożonych na podmiot skutkuje albo cofnięciem, albo wygaśnięciem zezwolenia.

Odpowiedz

nick 26 stycznia, 2016 o 11:09

Witam,
z orzecznictwa wynika co innego – NSA – II GSK 1812/13
„podobnie art. 584² § 1 K.s.h., który wskazuje, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego, a w § 2, że spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Jak wynika z tych przepisów, zawierają one sformułowania „chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych” oraz „chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej”. W niniejszej sytuacji mamy do czynienia z takim właśnie zastrzeżeniem, gdyż ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uzależnia wydanie zezwolenia od spełnienia określonych wymogów, a samo zezwolenie w treści określa o przyznaniu uprawnienia o charakterze osobistym. Możliwość przenoszenia skutków prawnych decyzji administracyjnych na inny podmiot jest więc, co do zasady niemożliwa.”

Odpowiedz

Marcin Bartyński 1 lutego, 2016 o 23:16

Dziękuję za komentarz, jednak nie dotyczy on powyższego wpisu, ponieważ w cytowanym orzeczeniu mowa jest przekształceniu jdg w sp. z o. o., natomiast wpis jest o przekształceniu spółki cywilnej w sp. z o. o. 😉

Jest to chyba jedyne orzeczenie NSA, w którym mowa o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnej z przedsiębiorcy przekształcanego na spółkę przekształconą. Jednocześnie wyrok ten zapadł w stanie faktycznym, który nie dotyczy przekształcenia. Myślę, że warto skomentować to orzeczenie we wpisie na blogu, co uczynię nie wcześniej niż na wiosnę.

Odpowiedz

danuta 3 grudnia, 2020 o 20:41

zmiana uczestników spółki cywilnej a koncesja alkoholowa

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: