Skontaktuj się

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z o. o. – problematyka spółki przekształconej w organizacji

Marcin Bartyński25 maja 20134 komentarze

W poście Przekształcenie przedsiębiorcy w sp. z o. o. pisałem o tym, jak przekształcić przedsiębiorcę w spółkę z o. o. Przypomnijmy krótko, jakie są etapy przekształcenia: 1) sporządzenie planu przekształcenia i poddanie go badaniu przez biegłego rewidenta, 2) złożenie oświadczenia o przekształceniu oraz sporządzenie aktu założycielskiego (umowy spółki), 3) wpis do spółki do rejestru i wykreślenie przedsiębiorcy z ewidencji.

Załóżmy, że jesteś przedsiębiorcą i przekształcasz się w spółkę z o. o. Od kiedy zaczynasz działać jako spółka? Odpowiedź jest jedna i wynika wprost z przepisu: od wpisu do rejestru. Z tym właśnie dniem następują wszystkie skutki przekształcenia: spółka – co do zasady – staje się podmiotem ulg, zwolnień, koncesji przyznanych przedsiębiorcy, umów zawartych przez przedsiębiorcę; przedsiębiorca przekształcany staje się jedynym „wspólnikiem” spółki.

 

A czy w okresie między sporządzeniem aktu założycielskiego („zawarciem umowy spółki”) a wpisem do rejestru spółka może działać jako spółka z o. o. w organizacji? Moim zdaniem – nie może. Przyjęcie takiej koncepcji byłoby sprzeczne z naturą przekształcenia. Charakterystyczne dla przekształcenia jest to, że w ramach tego procesu nie ma żadnych okresów przejściowych. Przejście praw i obowiązków z przedsiębiorcy na spółkę jest jednorazowe i następuje w określonym momencie (w momencie wpisu). Nie jest tak, że przedsiębiorca jest wolny od części praw i obowiązków w chwili sporządzenia aktu założycielskiego, a pozostałej części wyzbywa się w momencie wpisu. Nie – to przejście następuje w jednym momencie. Dlatego też – moim zdaniem – przy przekształceniu nie może być mowy o spółce z o. o. w organizacji.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 490 321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Michał 18 października, 2017 o 21:52

Intryguje mnie jedna rzecz w kontekście działania w organizacji. Czy spółka może zakupić coś przed dniem przekształcenia na fakturę, bez numeru NIP i REGON, ale z adnotacją że kupującym jest spółka z o.o., a po otrzymaniu NIP i REGON wystawić korektę faktury aby móc ją zaliczyć w koszty? Czy data faktury na spółkę może być przed dniem wpisu w KRS? W przypadku spółek w organizacji tak. Zakładamy że akt ma treść informującą o powołaniu spółki, a co za tym idzie – data aktu jest datą powołania spółki.

Odpowiedz

Marcin Bartyński 19 października, 2017 o 22:07

W ramach procedury przekształcenia nie ma fazy spółki w organizacji. Przed dniem przekształcenia działa przedsiębiorca, od dnia przekształcenia – spółka z o. o.

Odpowiedz

Michał 20 października, 2017 o 07:23

Czy przedsiębiorca przekształcany może coś sprzedać do spółki z o.o.?

Odpowiedz

Marcin Bartyński 23 października, 2017 o 21:10

W dniu przekształcenia spółka wstępuje – co do zasady – we wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego (w tym dniu przedsiębiorca uzyskuje status jedynego wspólnika sp. z o. o.). Majątek przedsiębiorcy przekształcanego (ujęty w bilansie) staje się majątkiem spółki przekształconej. Natomiast nie ma przeszkód, aby po przekształceniu jedyny wspólnik zbył spółce jakiś element pochodzący z jego majątku prywatnego (nieujętego wcześniej w bilansie).

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: