Skontaktuj się

Koszty założenia spółki z o. o.

Marcin Bartyński01 maja 2013Komentarze (0)


I. Pierwszym wydatkiem są koszty sporządzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego. Na koszty sporządzenia umowy składają się:

taksa notarialna – określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej – powiększona o podatek VAT; przy spółce z kapitałem zakładowym 5 000 zł taksa notarialna wyniesie 196, 80 zł; notariusze czasami do umowy spółki dodają protokół z pierwszego zgromadzenia wspólników, na którym zostają powołani członkowie pierwszego zarządu, za który to protokół pobierają dodatkową opłatę – warto wiedzieć, że ani protokół walnego zgromadzenia, ani uchwała o powołaniu członków zarządu nie muszą mieć formy aktu notarialnego;

podatek od czynności prawnych w wysokości 0,5% od kapitału zakładowego pomniejszonego o wysokość taksy notarialnej i opłaty za wpis spółki do KRS i jej ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 21,02 zł.

II. Koszty notarialnego poświadczenia podpisów członków zarządu oraz prokurentów – 24,6 zł za każdy podpis.

III. Wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Jeżeli wkłady są pieniężne, to należy dysponować co najmniej kwotą 5 000 zł.

IV. Opłaty sądowe:

– od wniosku o wpis w KRS – 500 zł,

– od wniosku o ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł.

V. Opłata skarbowa – Potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego – 170 zł.

 

Podane wyżej kwoty będą wyższe, jeżeli zdecydujesz się założyć spółkę kapitałową o kapitale zakładowym wyższym niż 5 000 zł (wzrośnie taksa notarialna oraz podatek od czynności cywilnoprawnych). Rozważ, czy Ci się to opłaca – Twoi przyszli kontrahenci (a raczej kontrahenci Twojej spółki) lepiej będą postrzegać partnera z większym majątkiem, a więc bardziej wypłacalnego.

Maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi od wartości:

1) do 3.000 zł – 100 zł;

2) powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł;

3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;

4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;

5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;

6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;

7) powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 490 321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: