Skontaktuj się

zgoda małżonka na przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o.

Ostatnio zetknąłem się z pewną osobą obsługującą przekształcenia jdg w sp. z o. o. Jakież było moje zaskoczenie, gdy dowiedziałem się, że ta osoba nigdy nie wypytuje swoich klientów o to, czy są oni w związku małżeńskim. Ja swoich klientów pytam o to zawsze. Jeżeli mówią, że są w związku małżeńskim, to drążę dalej i […]

Ostatnio obsługiwałem we Wrocławiu przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. Działalność prowadził pewien żonaty pan. Jego żona nie prowadziła jdg, a mimo to przedsiębiorstwo, którego dotyczyło przekształcenie, było objęte wspólnością majątkową małżeńską. W CEiDG status „małżeńska wspólność majątkowa” został oznaczony na „tak”. Dlatego też żona owego biznesmena musiała wyrazić zgodę na przekształcenie. Jak by […]