Wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG po przekształceniu

Marcin Bartyński            13 września 2017            2 komentarze

Niedawno przypominałem mojemu klientowi, który kilka miesięcy temu przekształcił się w spółkę z o. o., że nadal jego status w CEIDG jest oznaczony jako aktywny. On odpowiedział, że wie i że dostał nawet z urzędu miasta pismo informujące o konieczności dokonania zmian w CEIDG.

O co chodzi?

Otóż w chwili rejestracji spółki przekształconej w KRS dotychczasowy przedsiębiorca staje się jedynym wspólnikiem spółki. W tej chwili spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorcy. W tym dniu dotychczasowy przedsiębiorca przestaje prowadzić działalność gospodarczą, a w jego miejsce działalność zaczyna prowadzić spółka.

Fakt zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez dotychczasowego przedsiębiorcę powinien być odnotowany w CEIDG. Do tej pory odbywało się to w ten sposób, że Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego zgłaszała do CEIDG informację o wpisie spółki przekształconej do KRS. Miała na to 7 dni roboczych.

Następne minister właściwy do spraw gospodarki wydawał decyzję o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG. W związku z tym, że do ministerstwa miesięcznie wpływało z całej Polski po kilka tysięcy wniosków o wykreślenie z ewidencji lub o sprostowanie wpisu, często przedsiębiorca był wykreślany dopiero po kilku miesiącach od przekształcenia.

Od ponad półtora roku obowiązują jednak nowe zasady wykreślania przedsiębiorców z CEIDG w związku z przekształceniem. Otóż Centralna Informacja KRS ma nadal obowiązek niezwłocznego zgłoszenia do CEIDG informacji o przekształceniu. Po takim zgłoszeniu na stronie internetowej CEIDG pojawiają się następujące informacje:

  • data przekształcenia,
  • numer KRS po przekształceniu,
  • organ wprowadzający.

Dopisanie informacji przez KRS nie zwalnia jednak przedsiębiorcy z wykreślenia wpisu w CEDIG, ponieważ inne jego dane w ewidencji nie zmienią się. Jeżeli przedsiębiorca nie zgłosi stosownych zmian, to oprócz informacji o przekształceniu na stronie CEIDG będą widniały między innymi takie dane:

  • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 2002-08-01,
  • data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej: –
  • status indywidualnej działalności gospodarczej: aktywny, co jest ewidentną nieprawdą.

Przedsiębiorca powinien zatem wykreślić się z CEIDG poprzez zaznaczenie odpowiednich opcji w formularzu. Wówczas na stronie CEIDG pojawią się nowe dane:

  • data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej: 2017-09-13,
  • status indywidualnej działalności gospodarczej: Wykreślony,
  • podstawa prawna do wykreślenia: Przekształcenie w jednoosobową spółkę kapitałową.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Michał Wrzesień 15, 2017 o 13:12

Jeżeli po przekształceniu od razu spółka wchodzi w zakres praw i obowiązków działalności gospodarczej, jak się to ma np. do wystawiania faktur kontrahentom? Przecież faktury można wystawiać dopiero jak się ma NIP/REGON, czy wpis w KRS od razu daje gwarancję, że tego samego dnia będzie nadany NIP i REGON? Jezeli nie mamy NIPu/REGONU a wpis już jest, to co zrobic z kontrahentami którym trzeba wystawiać faktury? Bo przecież JDG nie może w myśl tego co zostało tu napisane działać od momentu pojawienia się wpisu w KRS…

Odpowiedz

Marcin Bartyński Wrzesień 18, 2017 o 22:23

Niestety, często NIP nie zostanie nadany w chwili rejestracji spółki – trzeba na niego poczekać dzień, dwa lub trzy.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: