Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. – nie spóźnij się z planem przekształcenia!

Marcin Bartyński            05 stycznia 2015            Komentarze (0)

Czasami przy procedurze przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o. o. przedsiębiorcy popełniają błąd, który nie tylko wydłuża tę procedurę, ale i zwiększa jej koszty.

O co chodzi?

Pewien przedsiębiorca z południowej Polski na przełomie 2012 i 2013 r. przekształcał prowadzoną przez siebie działalność w spółkę z o. o. Na pewnym etapie procedury udał się do notariusza w celu sporządzenia planu przekształcenia. Notariusz odmówił mu jednak dokonania czynności.

Dlaczego?

Musisz wiedzieć, że cała procedura przekształcenia działalności w spółkę z o. o. powinna rozpocząć się od stworzenia sprawozdania finansowego i bilansu (tym powinien zająć się księgowy lub rewident). Dokumenty powinny być sporządzone na określony dzień. Na podstawie tych dokumentów notariusz sporządza plan przekształcenia.

Przedsiębiorca, o którym była wyżej mowa, dysponował sprawozdaniem finansowym i bilansem, które merytorycznie były poprawne (biegły rewident na późniejszym etapie przekształcenia nie zakwestionował ich), jednakże okazało się, że były one przeterminowane. Jeżeli dobrze pamiętam, był one sporządzone na dzień 31 października 2012 r., a przedsiębiorca udał się do notariusza w grudniu 2012 r.

Haczyk znajduje się w treści planu przekształcenia, ponieważ dokument ten powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia. Jeżeli zatem bilans został sporządzony na dzień 31 października 2012 r., plan przekształcenia powinien być sporządzony najpóźniej do końca następnego miesiąca, czyli do listopada 2012 r.

W tym przypadku plan przekształcenia nie powstał do końca listopada i przez bilans „stracił ważność”. Dokument trzeba było zaktualizować, co było niepotrzebną stratą czasu i pieniędzy.

Jeżeli masz zamiar przejść przez procedurę przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o. o. (która wcale nie musi być drogę przez mękę), warto wcześniej zaplanować sobie wszystkie czynności.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: