Skontaktuj się

CIT spółki przekształconej w związku z dostawą towarów zapłaconych przed przekształceniem

Marcin Bartyński29 marca 2018Komentarze (0)

Pewien przedsiębiorca miał taki problem.

Planował przekształcenie w spółkę z o. o. Sporządził już plan przekształcenia. Cały czas nabywał towary i usługi. Wiedział, że na pewno zdarzy się taka sytuacja, że zamówi towar lub usługę przed przekształceniem, cenę lub wynagrodzenie zapłaci w chwili złożenia zamówienia (czyli przed przekształceniem), natomiast towar zostanie dostarczony lub usługa wykonana już po przekształceniu.

No i zaczął się zastanawiać, czy spółka nie będzie musiała opodatkować przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, ponieważ spółka otrzyma towar lub usługę, za którą zapłacił ktoś inny.

W związku z tym zadał pytanie dyrektorowi izby skarbowej:

Czy w przypadku wystąpienia przedstawionego zdarzenia przyszłego, tj. skorzystania przez spółkę przekształconą z usług lub otrzymania przez nią dostaw towarów opłaconych w całości przez Wnioskodawcę, po stronie spółki przekształconej powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń?

Dyrektor izby skarbowej wyjaśnił temu przedsiębiorcy, że po stronie spółki nie powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń:

(…) mając na uwadze ww. zasady sukcesji uniwersalnej wskazanej w 93a § 4 Ordynacji podatkowej, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa przedsiębiorcy przekształcanego funkcjonalnie związane z przedsiębiorstwem, a zatem otrzymanie przez spółkę przekształconą usług lub towarów opłaconych przez Wnioskodawcę (przedsiębiorcę przekształcanego) nie będzie wiązało się z powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podstawowym warunkiem, aby uznać daną kategorię przysporzenia jako świadczenie nieodpłatne (lub częściowo odpłatne) jest zupełny brak ekwiwalentności (lub jedynie częściowa ekwiwalentność) świadczeń.

W omawianym przypadku otrzymane towary czy usługi nie są otrzymywane nieodpłatnie od podmiotu trzeciego, który je dostarcza – gdyż podmiot ten uzyskał zapłatę dokonaną przez Wnioskodawcę, będące poprzednikiem prawnym spółki przekształconej (interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 28 grudnia 2017 r., 0115-KDIT2-3.4010.307.2017.1.MK).

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: