Skontaktuj się

wynagrodzenie biegłego rewidenta

Wczoraj napisała do mnie Czytelniczka z pytaniem, czy koszty zbadania planu przekształcenia będzie pokrywać Skarb Państwa, skoro to sąd powołuje biegłego rewidenta? Otóż nie – koszty biegłego rewidenta musi pokryć przedsiębiorca. Wydatkami w postępowaniu cywilnym obciąża się strony tego postępowania. Zawsze jednak można spróbować złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów.