Skontaktuj się

W jaki sposób spółka z o. o. może pozyskać fundusze na inwestycje?

Marcin Bartyński27 kwietnia 2013Komentarze (0)

 

Jednym ze sposobów na dofinansowanie spółki są dopłaty wspólników. Aby spółka mogła żądać od wspólników dopłat, muszą być spełnione dwa warunki:

1) umowa spółki musi zobowiązywać wspólników do dopłat (zatem jeżeli umowa spółki nie przewiduje takiego obowiązku, należy ją zmienić w tym zakresie – w takim wypadku dla zmiany umowy spółki wymagana jest jednomyślna uchwała wspólników),

2) wspólnicy muszą podjąć uchwałę, w której zostaną oznaczone: wysokość i terminy dopłat.

Ad. 1

Umowa spółki musi wskazywać granicę, do której spółka może żądać dopłat. Granicą tą jest liczbowo oznaczona wielkość w stosunku do udziału. Przykładowo umowa spółki może stanowić, że spółka może żądać od wspólnika dopłaty w wysokości nie większej niż podwójna wartość udziału, nie więcej niż 1/3 wartości udziału. Warto wiedzieć, że nie powinno się w umowie spółki oznaczać górnego limitu dopłat przez wskazanie kwoty, np. nie więcej niż 500 zł na przypadający wspólnikowi udział.

Ad. 2

Zasadniczo ogólnie wyrażony w umowie spółki obowiązek wniesienia dopłat „aktualizuje się” dopiero wtedy, gdy wspólnicy podejmą uchwałę, w której zostaną oznaczone wysokość i terminy dopłat. Dopłaty powinny być nakładane i uiszczane przez wszystkich wspólników równomiernie w stosunku do ich udziałów. Oznacza to np., że uchwała nie może nakładać tylko na jednego wspólnika obowiązku wniesienia dopłaty. Uchwała nie może również stanowić, że jedni wspólnicy mają wnieść dopłaty w wysokości odpowiadającej np. 50% wartości udziałów, a pozostali wspólnicy w wysokości odpowiadającej np. 33% wartości udziałów (wysokość dopłaty powinna być proporcjonalna do udziałów).

A co ma zrobić wspólnik, jeżeli uchwała narusza którąś z wymienionych zasad (nie dotyczy wszystkich wspólników lub wysokość dopłat poszczególnych wspólników nie jest proporcjonalna do ich udziałów)? Taką uchwałę można zaskarżyć w drodze powództwa o stwierdzenie nieważności.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: