Skontaktuj się

przekształcenie agenta ubezpieczeniowego w spółkę z o. o.

Jeden agent ubezpieczeniowy opowiadał, że zawarł wiele umów agencyjnych, z których cały czas czerpie profity w postaci spływających do niego prowizji. I teraz chciałby zbezpieczyć rodzinę na wypadek swojej śmierci. Chciałby, żeby w przypadku nadejścia takiego zdarzenia umowy agencyjne nie rozwiązały się, tylko żeby prowizje spływały nadal do rodziny. Czy przekształcenie działalności agencyjnej w spółkę z […]