Skontaktuj się

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego i inna dokumentacja

Marcin Bartyński20 listopada 2023Komentarze (0)

Czy regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego jest obowiązkowy?

Każdy podmiot leczniczy oraz każda indywidualna praktyka lekarska powinny posiadać regulamin organizacyjny. W przypadku kontroli czy to urzędu wojewódzkiego, czy to OIL na pewno zostaniesz poproszony o okazanie tego dokumentu.

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego i inna dokumentacja

Co powinien zawierać regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego?

Przepisy wskazują, że minimalna treść regulaminu organizacyjnego dla podmiotu leczniczego jest następująca:

 • firma albo nazwa podmiotu,
 • cele i zadania podmiotu,
 • struktura organizacyjna zakładu leczniczego,
 • rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 • miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego,
 • warunki współdziałania tych jednostek lub komórek,
 • warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
 • wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej z uwzględnieniem RODO,
 • organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,
 • wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny – nie dotyczy to podmiotów udzielających świadczeń ambulatoryjnych,
 • wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością,
 • sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego.

Natomiast IPL mogą mieć krótszy regulamin, gdyż mogą pominąć niektóre regulacje.

Ponadto w regulaminie powinny być także uregulowane zasady prowadzenia monitoringu wizyjnego, jeżeli jest rzeczywiście w placówce prowadzony.

Gdzie powinien znajdować się regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego?

Wyciąg z regulaminu powinien być:

 • wywieszony w widoczny dla pacjentów sposób w miejscu udzielania świadczeń – najczęściej na tablicy ogłoszeń,
 • na stronie internetowej podmiotu leczniczego.

Jeżeli przy rejestracji podmiotu leczniczego podasz adres swojej strony, to prawdopodobnie urzędnik sprawdzi, czy zamieściłeś tam regulamin.

Jak wprowadzić regulamin organizacyjny w podmiocie leczniczym?

Regulamin organizacyjny wprowadza kierownik, czyli albo właściciel JDG, albo wspólnik reprezentujący spółkę osobową, albo zarząd spółki z o. o.

Co grozi za brak posiadania regulaminu organizacyjnego?

Podczas kontroli wojewody na pewno zostaniesz poproszony o okazanie regulaminu organizacyjnego. Ewentualny brak regulaminu wojewoda odnotuje w protokole pokontrolnym. W ramach zaleceń pokontrolnych wojewoda zobowiąże cię do przygotowania tego dokumentu.

Niedostosowanie się do zaleceń pokontrolnych prowadzi do wykreślenia podmiotu z rejestru.

Pozostała dokumentacja podmiotu leczniczego

Księga przyjęć

Każdy podmiot leczniczy ma obowiązek prowadzenia księgi przyjęć. W księdze przyjęć musisz wpisać każdego pacjenta, któremu wykonałeś jakiekolwiek świadczenie – nawet założenie opatrunku.

Jednakże praktycznie większość programów komputerowych do obsługi podmiotów leczniczych prowadzi księgę przyjęć automatycznie.

Księga pracowni diagnostycznej

Dotyczy to wykonanych zdjęć w pracowni RTG.

Księga zabiegów

Gabinety stomatologiczne mają obowiązek prowadzenia także księgi zabiegów, gdyż lekarze-dentyści wykonują w nich przykładowo: znieczulenia, zabiegi chirurgiczne, zabiegi endodontyczne.

Wykaz recept dla celów prywatnych

W zasadzie obowiązek prowadzenia tego wykazu dotyczy nie tyle podmiotów leczniczych, co lekarzy wystawiających recepty pro auctore lub pro familiae.

Procedura przeprowadzenia kontroli wewnętrznej

Kierownicy podmiotów leczniczych muszą wdrożyć procedury zapobiegające szerzeniom się chorób zakaźnych. W gabinetach stomatologicznych jest to szczególnie istotne ze względu na podwyższone ryzyko zranienia pacjenta ostrymi narzędziami.

W tym celu wyznaczona osoba musi co najmniej raz na 6 miesięcy przeprowadzić w gabinecie kontrolę.

Raport o bezpieczeństwie i higienie pracy

Na okoliczność kontroli wewnętrznej osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza raport.

Raport nie musi być nigdzie wysyłany, jednakże powinien być złożony w dokumentacji wewnętrznej i okazany na wypadek kontroli.

Raport jest sporządzany co najmniej raz na 6 miesięcy, natomiast w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kolejny raport sporządza się po 3 miesiącach.

Procedury sanitarne i sterylizacyjne

W gabinecie mogą być stosowane procedury sanitarne i sterylizacyjne. Mają one przede wszystkim określać, jak postępować podczas sprzątania lub sterylizacji.

Naczelna Izba Lekarska proponuje następujące procedury sanitarne:

 • plan higieny,
 • procedurę dezynfekcji i mycia narzędzi oraz sprzętu medycznego wielokrotnego użytku,
 • procedurę dezynfekcji i mycia obrotowych narzędzi stomatologicznych,
 • procedurę dezynfekcji i sterylizacji końcówek stomatologicznych,
 • procedurę dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni,
 • procedurę dezynfekcji powierzchni skażonych materiałem organicznym,
 • procedurę higienicznego mycia i pielęgnacji rąk,
 • procedurę higienicznej dezynfekcji rąk,
 • procedurę mycia i dezynfekcji systemów ssących i ślinociągowych,
 • środki używane do dezynfekcji,
 • procedurę używania narzędzi sprzątających.

Potwierdzenie zapoznania się z procedurami sanitarnymi i sterylizacyjnymi

Ważne jest nie tyle sporządzenie procedur, co ich wdrożenie i stosowanie. Tym samym pracownicy powinni zostać z nimi zapoznani.

Aby móc w przyszłości wykazać, że pracownik został zapoznany z procedurami, należy odebrać od pracownika pisemne potwierdzenie.

Procedury zapobiegania zakażeniom

Praca w gabinecie stomatologicznym wiąże się z ryzykiem zranienia lekarza lub asystentki ostrymi narzędziami. Z kolei w wyniku zranienia może dojść do zakażenia.

W związku z tym prawodawca nakłada na podmioty lecznicze obowiązek sporządzenia i wdrożenia procedur postępowania w przypadku zranień.

Posiadanie procedur jest istotne nie tylko z punktu widzenia wypełnienia obowiązków prawa. Jest to ważne także dla obrony pracodawcy przed ewentualnymi roszczeniami pracownika.

Przykładowe procedury do zastosowania w gabinecie stomatologicznym na wypadek zranienia:

 • procedura zapobiegania zakażeniom w wyniku zranień ostrymi narzędziami,
 • procedura zastosowania środków ochrony indywidualnej,
 • procedura poekspozycyjna,
 • indywidualna karta ekspozycji,
 • rejestr zranień,
 • procedura postępowania z ostrymi narzędziami,
 • wreszcie, raport zranień.

Procedury dotyczące odpadów medycznych

W gabinecie stomatologicznym możesz stosować następujące procedury dotyczące odpadów medycznych:

 • po pierwsze, procedura postępowania z odpadami medycznymi,
 • po drugie, procedura mycie i dezynfekcji lodówki,
 • po trzecie, procedura transportowania odpadów medycznych,
 • po czwarte, instrukcja kontroli temperatury w urządzeniu chłodniczym.

Marcin Bartyński
radca prawny

Zdjęcie pochodzi z Unsplash

***

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o.

W dzisiejszym artykule poruszam zagadnienie: przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o. o. 

Z artykułu dowiesz się:

 • na czym polega przekształcenie?
 • kiedy przedsiębiorca może zmienić formę prawną?
 • na czym polega zasada kontynuacji? [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: