Skontaktuj się

maj 2021

Dzisiaj nagrałem kolejny odcinek prawdopodobnie pierwszego w Polsce podcastu o przekształceniu indywidualnej praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy. Tematem dzisiejszego odcinka jest odpowiedź na pytanie: Czy warto rejestrować podmiot leczniczy w formie spółki z o. o.? W poprzednim odcinku opowiadałem, jak ogólnie wygląda procedura przekształcenia praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy. Można powiedzieć, że opisałem, jak to […]

Pamiętam oburzenie pewnego przedsiębiorcy, któremu sąd oddalił wniosek o przekształcenie jego działalności w spółkę z o. o. Ów przedsiębiorca chciał ode mnie zasięgnąć porady, czy sąd rejestrowy podjął prawidłową decyzję. Otóż okazało się, że ktoś przy sporządzeniu planu przekształcenia popełnił kardynalny błąd. Plan przekształcenia nie zawierał bowiem ustalenia wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy. Ustalenie sumy bilansowej […]

Przedsiębiorcy po przekształceniu często decydują się na zawarcie umowy o pracę ze swoją spółką z o. o. Popełniają przy tym masę błędów, które wychodzą na jaw dopiero wtedy, gdy zgłaszają się do ZUS o chorobowe czy macierzyńskie. ZUS przychodzi wtedy na kontrolę, wytyka te błędy i odmawia wypłaty świadczenia. Jak zatem uniknąć tych błędów? Jak […]

Niektórzy przedsiębiorcy mają wątpliwości, czy przekształcenie w sp. z o. o. nie będzie prowadziło do obowiązku zwrotu subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0. Moim zdaniem – nie. Umowa przewiduje jedynie obowiązek niezwłocznego poinformowania PFR o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy subwencji finansowej. PFR stoi na stanowisku, że taką okolicznością jest: […]

Przez ostatnie kilka miesięcy lekarze zainteresowali się szczególnie dwoma obszarami świadczeń zdrowotnych – najpierw testami na koronawiursa, a teraz szczepieniami. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na zatrudnianie lekarzy przez lekarzy. Czy lekarz w ramach praktyki zawodowej może zatrudnić innego lekarza? Co do zasady, nie ma takiej możliwości. Istotą praktyki zawodowej jest to, że lekarz […]