Wzór uchwały o dopłatach wspólników

Marcin Bartyński            27 kwietnia 2013            Komentarze (0)

 

Poniżej zamieszczam przykładowy wzór uchwały o nałożeniu na wspólników obowiązków uiszczenia dopłat. Oczywiście, dla spełnienia wymogów przewidzianych przez przepisy Kodeksu spółek handlowych konieczne będzie również sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników, który będzie zawierał między innymi takie dane, jak  informacja o liczbie oddanych głosów.

ZAŁĄCZNIK nr 2 do protokołu
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki ABC sp. z o. o. z dnia 25 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR 2/2013

z dnia 25 lutego 2013 r.

§ 1.

Na podstawie § 11 umowy spółki nakłada się na wspólników obowiązek uiszczenia dopłat w wysokości i terminie wskazanych w niniejszej uchwale.

§ 2.

Każdy wspólnik jest zobowiązany wnieść dopłaty w wysokości 1/3 przypadających mu udziałów.

§ 3.

Każdy wspólnik jest zobowiązany wnieść dopłaty w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r.

……………………………………..

(podpis przewodniczącego)

……………………………………..

(podpis protokolanta)

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: