Skontaktuj się

Wzór minimalistycznej umowy spółki z o. o.

Marcin Bartyński            20 grudnia 2013            Komentarze (0)

Poniżej prezentuję wzór minimalistycznej umowy spółki z o. o. Ma on wszystko to, co jest wymagane przez przepisy. W zasadzie możesz z niego skorzystać tylko w jednym przypadku – jeżeli zależy Ci na szybkiej rejestracji spółki, a udziały mają być pokryte wkładami niepieniężnymi. (jeżeli chcesz mieć szybko zarejestrowaną spółkę, a wkłady mają być pieniężne, skorzystaj z e-rejestracji).

W innych wypadkach nie polecam korzystania z tego wzoru. Namawiam Cię do tego, żebyś starannie przemyślał treść umowy spółki. Zastanów się, czy w razie śmierci wspólnika mógłbyś prowadzić spółkę z jego spadkobiercami, czy raczej wolałbyś, żeby jego spadkobiercy nie dziedziczyli po nim udziałów. Albo – jeżeli Twój wspólnik chciałby sprzedać swoje udziały, to czy chciałbyś mieć wpływ na to, kto te udziały kupi. Albo czy mimo posiadania takiej samej liczby udziałów, co Twój wspólnik, chciałbyś mieć w spółce mocniejszą od niego pozycję. A może chciałbyś mieć w spółce taką samą pozycję, co wspólnik, który ma trzy razy więcej udziałów niż ty?

Wiedz, że w umowie możesz uregulować nie tylko powyższe kwestie, ale i wiele, wiele innych spraw, których w poniższym wzorze nie znajdziesz.

Mogą zainteresować Cię następujące artykuły:

Jak założyć spółkę z o. o. – krok po kroku,

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania spółki z o. o.?,

NIP spółki z o. o. w organizacji,
Umowa spółki z o. o. jak garnitur uszyty na miarę.

A oto obiecany wzór:

 

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

§ 1.

Stawający, zwani dalej Wspólnikami, oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2.

Spółka będzie prowadzić działalność pod firmą XYZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) reprodukcja zapisanych nośników informacji,
b) działalność związania z oprogramowaniem,
c) wykonywanie instalacji elektrycznych.

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6000 zł (sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 120 (sto dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej po 50 złotych (pięćdziesiąt złotych) każdy.

2. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne.
3. Wspólnik może mieć więcej niż 1 (jeden) udział.

§ 7.

1. Wspólnik Jan Kowalski obejmuje 20 (dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 1000 zł (tysiąc złotych) i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym w postaci samochodu osobowego marki Volkswagen T4, VIN WV2ZZZ70ZSH111222, rok produkcji 1995 o wartości 1000 zł (tysiąc złotych).

2. Wspólnik Andrzej Nowak obejmuje 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 5000 zł (pięć tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym w postaci samochodu osobowego marki Renault Espance, VIN VF8JE0A0511111111, rok produkcji 1997 o wartości 5000 zł (pięć tysięcy złotych).

§ 8.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: