Skontaktuj się

W jaki sposób zrezygnować z funkcji członka zarządu wieloosobowego?

Marcin Bartyński27 kwietnia 2013Komentarze (0)

 

Najprostszym rozwiązaniem jest złożenie rezygnacji któremuś z pozostałych członków zarządu. A co w przypadku, gdy zostałeś ostatnim członkiem zarządu, albowiem pozostali złożyli rezygnację na Twoje ręce? Sam sobie nie możesz skutecznie doręczyć oświadczenia o rezygnacji. W tej sytuacji, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej, takie oświadczenie powinno zostać złożone prawidłowo zwołanemu zgromadzeniu wspólników.

Sprawa jest prosta, gdy umowa spółki przewiduje jednoosobową reprezentację. W takim przypadku możesz sam zwołać zgromadzenie wspólników. Sprawa jednak znacznie się komplikuje, gdy umowa spółki stanowi, iż do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli umowa spółki zawiera takie zapisy, oznacza to, że pod zawiadomieniem wysyłanym poszczególnym wspólnikom o zgromadzeniu wspólników powinno podpisać się co najmniej dwóch członków zarządu lub członek zarządu i prokurent. W takiej sytuacji walnego zgromadzenia samodzielnie nie zwołasz.

Wyjścia z tego pata są co najmniej dwa.

Po pierwsze, walne zgromadzenie wspólników może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Powinieneś zatem doprowadzić do tego, żeby na walnym zgromadzeniu stawili się wszyscy wspólnicy, a następnie odpowiednio pokierować obradami.

Jeżeli to Ci się nie uda, możesz skorzystać z opcji ustanowienia kuratora spółki (robi to sąd w odpowiednim postępowaniu), który powinien doprowadzić do powołania zarządu zdolnego do podejmowania decyzji lub do likwidacji spółki.

A jeżeli jesteś jednocześnie właścicielem udziałów tej spółki, zastanów się, jakie szanse da Ci następujące uprawnienie: „Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników„…

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 490 321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: