Uchwała o połączeniu spółek bez formalnego zwołania zgromadzenia wspólników

Marcin Bartyński            07 sierpnia 2013            Komentarze (0)

W małych spółkach powszechne jest podejmowanie uchwał „w trybie art. 240 KSH”, tj. bez formalnego zwołania zgromadzenia wspólników. Jest to możliwe – pod warunkiem, że w zgromadzeniu biorą udział wszyscy wspólnicy (lub ich przedstawiciele), a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Czy można podjąć uchwałę o połączeniu spółek „w trybie art. 240 KSH”?

Z tego, co mi wiadomo, zdarza się, że takie uchwały są podejmowane bez formalnego zwołania zgromadzenia wspólników. Warto jednak wiedzieć, że w literaturze dotyczącym prawa spółek został wyrażony pogląd, że uchwała o połączeniu może być podjęta tylko na zgromadzeniu wspólników, które zostało formalnie zwołane.

Jeżeli więc nie chcesz narażać się na odmowę wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o połączeniu (bo np. sędzia jest zwolennikiem wyżej zaprezentowanego poglądu), zapomnij o art. 240 KSH.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: