Skontaktuj się

przekształcenie we Wrocławiu

Zgoda małżonka na przekształcenie

Marcin Bartyński            16 maja 2016            5 komentarzy

Ostatnio obsługiwałem we Wrocławiu przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. Działalność prowadził pewien żonaty pan. Jego żona nie prowadziła jdg, a mimo to przedsiębiorstwo, którego dotyczyło przekształcenie, było objęte wspólnością majątkową małżeńską. W CEiDG status „małżeńska wspólność majątkowa” został oznaczony na „tak”. Dlatego też żona owego biznesmena musiała wyrazić zgodę na przekształcenie. Jak by […]