jednoosobowa działalność gospodarcza

Czy przedsiębiorca ma obowiązek posiadać rachunek bankowy?

Marcin Bartyński            24 czerwca 2015            Komentarze (0)

Kolega jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej i zastanawiał się nad obowiązkiem posiadania rachunku bankowego. Oczywiście, takiego obowiązku nie ma. Co do zasady przedsiębiorca może prowadzić transakcje tylko przy użyciu gotówki. Jest jednak wyjątek od tej zasady. Mianowicie te transakcje, które 1) przekraczają wartość 15 000 euro, 2) a ich drugą stroną jest inny przedsiębiorca, muszą […]