Sprzedaż udziałów przez pełnomocnika

Marcin Bartyński            31 maja 2013            Komentarze (0)

Czasami spotykam się z pytaniem, czy można sprzedać/kupić udziały w spółce z o. o. za pośrednictwem pełnomocnika. Odpowiadam: nie ma żadnych przeszkód, aby ustanowić pełnomocnika dla takiej czynności.

Należy jednak pamiętać o tym, że pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Sam dokument nie musi mieć formy aktu notarialnego – pełnomocnictwo może być sporządzone bezpośrednio przez mocodawcę. Jednakże sam podpis pod tym dokumentem musi być złożony w obecności notariusza.

Warto wiedzieć, że pełnomocnik może być stroną umowy sprzedaży zawartej z jego mocodawcą, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

 

Koszt poświadczenia podpisu przez notariusza powinien wynieść nie więcej, niż 24,60 zł (20 zł – taksa notarialna, 4,6 zł – podatek VAT).

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: