Skontaktuj się

Sprzedam przychodnię – ogłoszenia

Sprzedam przychodnię POZ

 • miejsce położenia: Warszawa,
 • bardzo dobra lokalizacja w ciągu handlowym,
 • duże parkingi,
 • wejście dla niepełnosprawnych,
 • nowoczesna na bieżąco odnawiana,
 • całkowicie skomputeryzowana, stałe łącze z firmą wykonująca badania, możliwość elektronicznego zlecania badań , wypisywania recept i zwolnień lekarskich, recepcja z dostępem do internetu,
 • własny punkt pobrań do badań,
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna  +  komercyjna w zakresie: interna, ginekologia, ortopedia, endokrynologia, okulistyka, dermatologia, kardiologia,  psychiatria, rehabilitacja, szczepienia, medycyna podróży,
 • przychodnia posiada wszelkie możliwe wpisy w rejestrze podmiotów leczniczych pozwalające na pozyskanie kontraktów specjalistycznych z NFZ,
 • przychodnia posiada sprzęt diagnostyczny umożliwiający leczenie w/w specjalizacjach,
 • bardzo dobrze postrzegana w lokalnej społeczności, odnotowuje ciągły napływ nowych pacjentów,
 • przychodnia jest w trakcie stałego stabilnego wzrostu – objawia się to powiększaniem portfela zarówno pacjentów objętych opieką w zakresie NFZ, jak i pacjentów komercyjnych.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt:

 • tel. 602-490-321,
 • e-mail: marcin.bartynski@gmail.com