Przekształcenie przedsiębiorcy transportowego w sp. z o. o. GITD może skrócić okres ważności licencji

Marcin Bartyński            11 października 2018            Komentarze (0)

Ponad dwa lata temu zamieściłem na blogu wpis poruszający zagadnienie ważności licencji transportowej w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy transportowego w spółkę z o. o.

Przekształcenie przedsiębiorcy transportowego w spółkę z o. o.

We wpisie sprzed ponad dwóch lat omówiłem krótko sprawę, w której przedsiębiorca transportowy przed przystąpieniem Polski do UE otrzymał zezwolenie na transport międzynarodowy towarów na okres 48 lat – aż do 2052 r. Po przystąpieniu Polski do UE przekształcił się w spółkę z o. o. (było to w 2013 r.) i wystąpił do GITD o przeniesienie zezwolenia na spółkę.

Istotne w tej sprawie było to, że przed akcesją Polski do UE przepisy przewidywały, że zezwolenie może być udzielone nawet na 50 lat.

GITD zgodnie z wnioskiem licencję przeniósł na spółkę, jednak skrócił okres jej ważności do 10 lat – do 2023 r. Powołał się przy tym na obecnie obowiązujące przepisy unijne, które uprawniają do udzielenia licencji na międzynarodowy przewóz rzeczy na okres co najwyżej 10 lat.

Przedsiębiorca zaskarżył decyzję GITD do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Przedsiębiorcy nie spodobało się to, że GITD skrócił okres ważności licencji. W skardze przedsiębiorca powołał się między innymi na konstytucyjną ochronę praw nabytych. Skoro wcześniej zostało mu udzielone zezwolenie na okres 48 lat, to organ przenoszący licencję na spółkę nie był uprawniony do skrócenia tego okresu. Sąd administracyjny przychylił się do tej argumentacji i uchylił decyzję tylko w części dotyczącej ustalenia okresu  jej ważności.

GITD zaskarżył wyrok WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego

I sprawę ostatecznie wygrał. NSA uchylił wyrok sądu pierwszej instancji.

NSA szczegółowo uzasadnił, dlaczego skrócenie okresu ważności licencji nie godzi w ochronę praw nabytych. Licencja jest więc ważna do 2023 r.

Jeżeli ktoś jest zainteresowany tą sprawą, to może sięgnąć do wyroku i uzasadnienia NSA. Sprawa toczyła się pod sygnaturą II GSK 1873/15.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: