Przekształcenie podmiotu leczniczego w spółkę z o. o. – zmiana wpisu w rejestrze podmiotów leczniczych

Marcin Bartyński            02 sierpnia 2017            Komentarze (0)

W tym tygodniu odbyłem z czytelnikami bloga kilka rozmów telefonicznych na temat przekształcenia podmiotu leczniczego w spółkę z o. o. W niektórych rozmowach wracał temat zmian we wpisie do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez wojewodę.

Otóż w terminie 14 dni od dnia wpisania podmiotu leczniczego do KRS należy dokonać stosownych zmian w rejestrze – między innymi w zakresie nazwy, formy organizacyjno-prawnej, REGONu, NIPu.

Zmiana wpisu podlega opłacie w wysokości 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłaty nagród z zysku. Obecnie opłata wynosi ok. 214 zł i stanowi dochód budżetu państwa.

W przypadku niezgłoszenia zmian w terminie wojewoda może nałożyć na podmiot leczniczy karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: