Przekształcenie podmiotu leczniczego w sp. z o. o. – obowiązki wobec NFZ

Marcin Bartyński            23 maja 2017            2 komentarze

Jeżeli rozważasz przekształcenie podmiotu leczniczego w spółkę z o. o. i masz zawarty kontrakt z NFZ, to wczytaj się w ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Znajdziesz tam przepis, który nakłada na podmiot leczniczy obowiązek poinformowania NFZ o zamiarze „dokonania zmian podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności, mających istotny wpływ na sposób realizacji umowy”. Właśnie przekształcenie jest taką zmianą podstaw formalno-prawnych.

Obowiązek poinformowania NFZ o zamiarze przekształcenia należy wykonać najpóźniej na 30 dni przed dniem przekształcenia. A najpóźniej 7 dni od dnia przekształcenia należy przedłożyć NFZ dokument potwierdzający fakt przekształcenia.

Jeżeli nie wykonasz tych obowiązków, narażasz się na karę umowną.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Radosław Maj 24, 2017 o 07:26

witam,
poinformowaliśmy NFZ tylko po dokonaniu przekształcenia – nie robili żadnych problemów. Ale podczas kontroli Sanepidowi się nie spodobało, że nie został oddzielnie poinformowany…

Odpowiedz

Marcin Bartyński Maj 24, 2017 o 07:33

Jednak mimo wszystko warto informować także przed przekształceniem, bo OWU daje podstawę do naliczenia kary umownej w przypadku niewykonania tego obowiązku.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: