Przekształcenie działalności i nazwa spółki

Marcin Bartyński            27 czerwca 2013            Komentarze (0)

Każdy przedsiębiorca prowadzi działalność pod jakąś „nazwą”.

Np. „Jan Kowalski – Naprawa maszyn”.

Przepisy kodeksu cywilnego określają ową „nazwę” terminem – „firma„.

Każdy przedsiębiorca posługuje się nazwą swojego przedsiębiorstwa (czyli firmą) w kontaktach z klientami, na fakturze, na wizytówce, być może na szyldzie przed wejściem do lokalu.

Czy Jan Kowalski po przekształceniu działalności w spółkę z o. o. będzie mógł nadal używać swojej firmy – „Jan Kowalski – Naprawa maszyn”?

Przykładowo spółka może obrać swoją firmę w sposób następujący:

– firma może pozostać taka sama – z tym jednak wyjątkiem, że do korpusu należy dodać słowa: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (lub spółka z o. o., sp. z o. o.). Zatem spółka Jana Kowalskiego będzie działać pod firmą „Jan Kowalski – Naprawa maszyn sp. z o. o.”,

– z firmy mogą być usunięte niektóre słowa, np. „Naprawa maszyn sp. z o. o.”,

– mogą być zmienione niektóre słowa, np. „Jan Kowalski – HURTEND sp. z o. o”.

Jeżeli spółka działa pod zmienioną firmą (w stosunku do tej, pod którą działał Jan Kowalski), a zmiana polega na usunięciu z dotychczasowej firmy niektórych słów, zmianie niektórych słów, to spółka ta ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy, obok nowej firmy.

Przykład: „Naprawa maszyn sp. z o. o. (dawniej Jan Kowalski – Naprawa maszyn)”.

Obowiązek podawania w nawiasie starej firmy trwa przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Jeżeli natomiast zmiana polega tylko na dodaniu do dotychczasowej firmy słów „sp. z o. o.”, spółka nie ma obowiązku podawania w nawiasie starej firmy.

O zasadach tworzenia firmy spółki przekształconej piszę tutaj.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: