Skontaktuj się

Przekształcenie działalności i nazwa spółki

Marcin Bartyński            27 czerwca 2013            Komentarze (1)

Każdy przedsiębiorca prowadzi działalność pod jakąś „nazwą”.

Np. „Jan Kowalski – Naprawa maszyn”.

Przepisy kodeksu cywilnego określają ową „nazwę” terminem – „firma„.

Każdy przedsiębiorca posługuje się nazwą swojego przedsiębiorstwa (czyli firmą) w kontaktach z klientami, na fakturze, na wizytówce, być może na szyldzie przed wejściem do lokalu.

Czy Jan Kowalski po przekształceniu działalności w spółkę z o. o. będzie mógł nadal używać swojej firmy – „Jan Kowalski – Naprawa maszyn”?

Przykładowo spółka może obrać swoją firmę w sposób następujący:

– firma może pozostać taka sama – z tym jednak wyjątkiem, że do korpusu należy dodać słowa: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (lub spółka z o. o., sp. z o. o.). Zatem spółka Jana Kowalskiego będzie działać pod firmą „Jan Kowalski – Naprawa maszyn sp. z o. o.”,

– z firmy mogą być usunięte niektóre słowa, np. „Naprawa maszyn sp. z o. o.”,

– mogą być zmienione niektóre słowa, np. „Jan Kowalski – HURTEND sp. z o. o”.

Jeżeli spółka działa pod zmienioną firmą (w stosunku do tej, pod którą działał Jan Kowalski), a zmiana polega na usunięciu z dotychczasowej firmy niektórych słów, zmianie niektórych słów, to spółka ta ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy, obok nowej firmy.

Przykład: „Naprawa maszyn sp. z o. o. (dawniej Jan Kowalski – Naprawa maszyn)”.

Obowiązek podawania w nawiasie starej firmy trwa przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

Jeżeli natomiast zmiana polega tylko na dodaniu do dotychczasowej firmy słów „sp. z o. o.”, spółka nie ma obowiązku podawania w nawiasie starej firmy.

O zasadach tworzenia firmy spółki przekształconej piszę tutaj.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Naming Sierpień 21, 2018 o 23:16

Żeby nazwa nie była \”jakaś\” czyli byle-jaka proponuję poświęcić na jej wymyślenie więcej niż 5 minut, sprawdzenie rejestrów (KRS, urząd patentowy), zbadanie jej od strony fonetycznej (łatwość w wymowie).

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: