Protokół zgromadzenia wspólników

Marcin Bartyński            23 czerwca 2015            Komentarze (0)

Od prawie pół roku piszę na tym blogu niemal wyłącznie o przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z o. o. Teraz pora na wyjaśnienie praktycznych aspektów funkcjonowania spółki.

Dlatego dzisiaj rozpoczynam cykl wpisów – spółka z o. o. w praktyce.

W każdej spółce z o. o. co najmniej raz w roku powinno odbyć się zgromadzenie wspólników (nawet w spółkach jednoosobowych). Właśnie dobiega końca sezon na zwyczajne zgromadzenia wspólników, na których zatwierdza się między innymi sprawozdania finansowe.

W ciągu roku wspólnicy często odbywają nadzwyczajne zgromadzenia, na których między innymi wyrażają zgodę na sprzedaż udziałów, uchwalają obowiązek dopłat, wyrażają zgodę na zaciągnięcie kredytu itd.

Przebieg każdego zgromadzenia wspólników (nawet w spółkach jednoosobowych) powinien być utrwalony w formie protokołu. Dobrze by było, żeby protokół zawierał podstawowe elementy wymagane przez Kodeks spółek handlowych.

W protokole powinny znaleźć się co najmniej następujące elementy:

  • stwierdzenie, że zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane;
  • ewentualnie, że odbywa się bez formalnego zwołania; w takim wypadku warto zadbać, żeby protokół:
    • zawierał stwierdzenie, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany,
    • nikt z obecnych nie sprzeciwił się odbyciu zgromadzenia bez jego formalnego zwołania, a także co do porządku obrad;
  • stwierdzenie, że zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał,
  • wymienienie podjętych uchwał,
  • liczbę głosów za każdą uchwałą, zgłoszone sprzeciwy co do treści uchwały.

Do protokołu należy dołączyć także listę obecności.

Wszystkie uchwały muszą się znaleźć w księdze protokołów, która powinna zawierać także dowody zwołania zgromadzenia wspólników.

W następnym wpisie z cyklu spółka z o. o. w praktyce napiszę o zwoływaniu zgromadzeń wspólników.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: