Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki

Marcin Bartyński            17 sierpnia 2013            Komentarze (0)

Prędzej czy później w dobrze prosperującej spółce przychodzi taki czas, że wysokość kapitału zakładowego przewidziana w umowie jest niewystarczająca i wspólnicy chcą go podwyższyć.

Podwyższenie kapitału zakładowego – co do zasady – może odbyć się przez zmianę umowy spółki. Jest to logiczne, skoro jednym z obligatoryjnych elementów umowy spółki jest właśnie wskazanie wysokości kapitału zakładowego (pisałem o tym tutaj).

Warto jednak wiedzieć, że w pewnych wypadkach podwyższenie może nastąpić bez zmiany umowy spółki. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy umowa spółki przewiduje taką możliwość, określając jednocześnie maksymalną kwotę podwyższenia, a także termin, w ciągu którego takie podwyższenie może nastąpić (np.: „Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić bez zmiany umowy spółki do kwoty 50 000 zł do dnia 15 września 2016 r.„).

Zarówno kwota, jak i termin podwyższenia wskazane w umowie powinny być wielkościami realnymi, możliwymi do osiągnięcia przez spółkę. Np. postanowienie: „Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić bez zmiany umowy spółki do kwoty 50 000 000 zł do dnia 15 września 2085 r.” dla spółki prowadzącej niewielki warsztat rowerowy może zostać potraktowane przez sąd rejestrowy jako próba obejścia przepisów KSH. A to może być przyczyną odmowy rejestracji spółki.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: