Plan przekształcenia – i co dalej?

Marcin Bartyński            20 czerwca 2015            Komentarze (0)

Jakiś czas temu na tym blogu napisałem o tym, od czego zacząć przekształcenie. Artykuł skończyłem na następującym etapie procedury: przedsiębiorca dysponuje planem przekształcenia.

I co dalej?

Plan przekształcenia, a przede wszystkim jego załączniki: bilans i sprawozdanie finansowe, powinien zbadać biegły rewident, którego wyznaczy sąd rejestrowy.

Musisz zatem złożyć w sądzie wniosek o wyznaczenie biegłego, a do wniosku załączyć plan przekształcenia. Po wpływie wniosku sąd wyda postanowienie o powołaniu konkretnej osoby na biegłego (jeżeli nie opłacisz prawidłowo wniosku, sąd wyda zarządzenie o jego zwrocie).

Po otrzymaniu postanowienia biegły przystąpi do badania dokumentów załączonych do wniosku. W tym celu może Cię poprosić o inne dokumenty księgowe. Badanie będzie odbywać się pod kątem rzetelności i poprawności. Biegły ma najwyższej dwa miesiące na sporządzenie opinii, w której wskaże, czy plan przekształcenia został sporządzony prawidłowo.

Warto zatem sporządzić bilans i sprawozdanie finansowe przy udziale biegłego rewidenta. A potem wskazać sądowi, żeby na biegłego wyznaczył tę osobę, która wcześniej uczestniczyła w tworzeniu załączników do planu przekształcenia.

Opinia zostanie sporządzona co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz będzie wysłany Tobie, a drugi – do sądu.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: