Skontaktuj się

Jak długo trwa przekształcenie?

Marcin Bartyński            06 grudnia 2018            Komentarze (0)

W zeszłym tygodniu zadzwonił do mnie Czytelnik bloga z pytaniem, jak długo trwa procedura przekształcenia. Zależało mu na tym, żeby do końca lutego zarejestrować nową spółkę. Czy jest szansa, żeby zdążyć?

Jak długo trwa przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o.?

Standardowo przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. trwa ok. 2-3 miesiące. Wszystko jednak zależy od sprawności sądu, który musi najpierw powołać biegłego, a potem zarejestrować spółkę. Niebagatelne znaczenia ma także sprawność biura rachunkowego, które jest odpowiedzialne za przygotowanie sprawozdania finansowego i wyceny składników majątku. Najszybsze przekształcenie, jakie udało mi się przeprowadzić, zajęło ok. półtora miesiąca – opowiedziałem o nim tutaj.

Jak długa trwa przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. sp. komandytową?

W przypadku przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o. o. sp. komandytową mamy do czynienia z dwoma przekształceniami. Najpierw przekształcenie w sp. z o. o., potem przekształcenie sp. z o. o. w sp. komandytową. Powoduje to odpowiednie wydłużenie całej procedury do ok. 5-6 miesięcy. Teoretycznie można się spiąć i przejść przez procedurę trochę szybciej. Skuteczne przyspieszenie procedury będzie zależeć od:

  • po pierwsze, sprawnego działania biura rachunkowego,
  • po drugie, sprawnego działania osoby koordynującej proces przekształcenia,
  • następnie sprawnego przygotowania opinii przez biegłego rewidenta
  • wreszcie sprawnego działania sądu rejestrowego, na co może mieć ograniczony wpływ osoba koordynująca przekształcenie.

Jak długo trwa przekształcenie spółki cywilnej w spółkę komandytową?

W związku z tym, że w tym przypadku nie ma potrzeby powoływania biegłego rewidenta, to procedurę przekształcenia można przeprowadzić nawet w jeden miesiąc.

***

Bardzo często decyzje przedsiębiorców o przekształceniu w spółkę są związane z rozwojem ich biznesu. Niekiedy rozwój biznesu pozwala na podjęcie decyzji o podbijaniu zagranicznych rynków, np. rynku ukraińskiego. Jeżeli i ty zastanawiasz się nad otwarciem firmy na Ukrainie, to polecam bloga pisanego przez ukraińskiego prawnika dla polskich przedsiębiorców: Jak założyć firmę na Ukrainie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Co powinien zawierać plan przekształcenia działalności w spółkę z o. o.

Marcin Bartyński            19 listopada 2018            Komentarze (0)

Plan przekształcenia działalności w spółkę z o. o. powinien mieć formę aktu notarialnego

Nie będzie wystarczaPlan przekształcenia działalności w spółkę z o. o.ć zwykła forma pisemna. Taksa notarialna wynosi 200 zł + VAT.

Po pierwsze, wartość bilansowa

Podstawową informacją, która powinna znaleźć się w planie przekształcenia, jest wartość bilansowa majątku przedsiębiorcy. Tę wartość wyczytuję zwykle z dokumentów przygotowanych przez biuro rachunkowe klienta – ze sprawozdania finansowego i wyceny składników majątku. Jeżeli w projekcie planu przekształcenia nie zamieściłbym wartości bilansowej, to na ostatnim etapie przekształcenia sąd oddaliłby wniosek o rejestrację spółki.

Teoretycznie wartość bilansową możesz określić na dowolny dzień miesiąca kalendarzowego. Zwykle jednak wartość określa się na ostatni dzień miesiąca, rzadziej na pierwszy dzień. Pewną istotną kwestię dotyczącą wartości bilansowej poruszyłem jakiś czas temu w artykule Nie spóźnij się z planem przekształcenia.

Po drugie, samochody przedsiębiorcy przekształcanego

Jeżeli w majątku przedsiębiorcy przekształcanego znajdują się samochody, to niewłaściwe sporządzenie planu przekształcenia lub pozostałych dokumentów może po przekształceniu powodować problemy. Zdarza się, że starostwa powiatowe odmawiają ujawniania w dowodach rejestracyjnych danych spółki przekształconej. Aby tych problemów uniknąć, warto w planie przekształcenia (i w pozostałej dokumentacji) opisać pojazdy znajdujące się w majątku przedsiębiorcy.

Po trzecie, nieruchomości przedsiębiorcy przekształcanego

Podobne problemy, co z pojazdami, mogą pojawić się także z nieruchomościami. Jeżeli nie opiszesz prawidłowo nieruchomości w planie przekształcenia, to sąd wieczystoksięgowy może odmówić po przekształceniu ujawnienia w księdze wieczystej spółki. Opowiadałem już o tym na blogu we wpisie Dlaczego sąd wieczystoksięgowy odmówił wpisania do KW spółki przekształconej?

Po czwarte, dane małżonka przedsiębiorcy przekształcanego

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, że ich przedsiębiorstwo często jest objęte wspólnością majątkową małżeńską. A jeżeli tak, to przekształcenie tego przedsiębiorstwa w spółkę z o. o. wymaga zgody małżonka. I to w formie aktu notarialnego. Czy jednak plan przekształcenia działalności w spółkę z o. o. jest właściwym dokumentem, w którym taka zgoda może być udzielona?

W końcu: załączniki do planu przekształcenia

Na końcu planu przekształcenia wymieniamy załączniki. Załącznikami do planu przekształcenia są projekty następujących dokumentów: oświadczenie o przekształceniu oraz akt założycielski. Przepisy wymagają również, żeby do planu przekształcenia załączyć: sprawozdanie finansowe i wycenę składników majątku. Żaden z tych załączników nie musi mieć formy aktu notarialnego.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Jak wypełnić formularz KRS-WH?

Marcin Bartyński            05 listopada 2018            Komentarze (0)

Formularz KRS-WH

Dzisiaj chciałbym poruszyć zagadnienie, dla którego szalenie istotna jest wiedza, jak wypełnić formularz KRS-WH.

Jak wypełnić formularz KRS-WH?

Otóż niektórym moim klientom bardzo zależy na tym, żeby po przekształceniu w odpisie z KRS spółki zostały ujawnione dane przedsiębiorcy, który się przekształcił: przede wszystkim jego NIP, a także REGON.

Jest to zrozumiałe, ponieważ na podstawie odpisu z KRS chcą oni wykazywać przed swoimi kontrahentami, bankami ciągłość prowadzonej działalności – fakt, że spółka jest następcą prawnym przedsiębiorcy.

Jak wypełnić formularz KRS-WH?

Aby ujawnić dane przedsiębiorcy w KRS, należy w sposób prawidłowy wypełnić formularz KRS-WH. Mogłoby się wydawać, że dla osiągnięcia tego celu wystarczy wypełnić w rubryce I.2 („Sposób powstania podmiotu”) pola 3, 9, 10, tj.: nazwę, NIP, REGON. Tymczasem okazuje się, że nie jest to wystarczające. Sąd rejestrowy na podstawie danych wprowadzonych w polach 3, 9, 10 nie ujawni ani NIPu, ani REGONu przedsiębiorcy przekształcanego.

W formularzu KRS-WH nie można poprzestać na podaniu danych przedsiębiorcy jedynie w polach 3, 9, 10. Trzeba czegoś więcej.

Wszyscy moi klienci w odpisach KRS swoich spółek mają ujawnione dane przedsiębiorcy przekształcanego. Także NIP i REGON, którymi przedsiębiorca posługiwał się przed przekształceniem.

Nowy formularz KRS-WH

Na koniec chciałbym przypomnieć, że od zeszłego roku funkcjonuje nowy formularz KRS-WH, który został nieco poszerzony względem poprzedniej wersji. Żeby nie narażać się na zwrot wniosku, należy stosować nowy formularz. Aczkolwiek z moich obserwacji wynika, że do tej pory sądy przymykały oko, jeżeli złożyło się wniosek na starym formularzu.

KRS-WH nie jest oczywiście jedynym załącznikiem do wniosku o rejestrację spółki. Tych załączników jest cała masa. O jednym z nich opowiadałem niedawno we wpisie Jakie dokumenty do KRS przy przekształceniu?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Jak wybrać dzień przekształcenia działalności w spółkę z o. o.?

Marcin Bartyński            24 października 2018            Komentarze (0)

Kiedyś już wyjaśniałem na blogu, że dniem przekształcenia jest dzień rejestracji spółki w KRS. W tym dniu spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorcy.

Dlaczego warto wybrać dzień przekształcenia?

Warto wiedzieć, że można prosić sąd o rejestrację spółki w konkretnym dniu. Dzień przekształcenia można sobie wybrać samemu. Moi klienci najczęściej chcą, żeby spółka została zarejestrowana w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca kalendarzowego. Rejestracja w tym dniu znacznie ułatwia życie biurom rachunkowym obsługującym spółki. Przykładowo z punktu widzenia przepisów prawa rachunkowego wygodnie jest otworzyć księgi rachunkowe spółki w pierwszy roboczy dzień miesiąca. Wygodniej jest rozliczać należności podatkowe, jeżeli spółka zostanie zarejestrowana w pierwszym dniu roboczym miesiąca.

Aczkolwiek niektórym przedsiębiorcom zależy na tym, żeby przekształcenie zostało sfinalizowane jak najszybciej i z związku z tym godzą się na rejestrację spółki nawet w środku miesiąca. Jest to jak najbardziej możliwe. Czasami wygoda biura rachunkowego musi zejść na dalszy plan.

Kiedy sąd nie przychyli się do prośby o dzień przekształcenia? Między innymi wtedy, gdy:

  1. wniosek o rejestrację spółki został złożony zbyt późno. Z mojej praktyki wynika, że wniosek powinien zostać złożony najpóźniej 7 dni przed planowanym przekształceniem, aczkolwiek często ten termin okazuje się za krótki,
  2. dzień przekształcenia wypada w dzień, np. 2 maja, który zarządzeniem prezesa sądu ma być dniem wolnym od pracy i ma zostać odpracowany w którąś sobotę,
  3. akurat w zaplanowany dzień przekształcenia nastąpi awaria systemu.

Chciałbym równocześnie ostrzec, żeby nie przeoczyć dnia przekształcenia. Kiedyś kontaktował się ze mną czytelnik, który nie zauważył, że spółka została już zarejestrowana. I przez kilka tygodni wystawiał i przyjmował faktury jako przedsiębiorca, używał kasy fiskalnej z jego danymi, a nie danymi spółki. Wszędzie korzystał ze swojego NIPu, pomimo że spółka już miała własny NIP.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Różne przekształcenia w spółkę z o. o.

Marcin Bartyński            22 października 2018            Komentarze (1)

W przyszłym roku upłynie 5 lat, odkąd zamieściłem pierwszy wpis blogu. Było to w kwietniu 2013 r.  Jeżeli dobrze pamiętam, to na początku chciałem blogować ogólnie o zakładaniu spółek. Natomiast w styczniu 2015 r. nieco uszczegółowiłem tematykę bloga i zająłem się przekształceniem działalności gospodarczej w spółkę z o. o. Od tamtego czasu napisałem sporo artykułów.

Z czasem zacząłem pisać także o innych rodzajach przekształceń. Dzisiejszym wpisem chciałbym je przypomnieć.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o. o.

Jednym z najpopularniejszych wpisów na blogu jest: Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o. o. Omawiam w nim procedurę tego typu przekształcenia. Kiedy indziej napisałem też artykuł pt. Pytanie o uchwałę w sprawie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o. o.

Tematykę przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o. o. poruszałem też w kontekście koncesji na sprzedaż alkoholu. Warto pamiętać, ze rozszerzenie składu osobowego s. c. będzie prowadzić do wygaśnięcia koncesji. Dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji jest skorzystanie z procedury przekształcenia.

Przekształcenie działalności w spółkę z o. o. sp. komandytową

Pierwszy wpis na blogu w tej tematyce powstał przed dwoma laty. Dopiero w tym roku napisałem kilka wpisów rozwijających ten temat. Przykładowo w artykule Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. sp. komandytową omówiłem procedurę tego typu przekształcenia. Z kolei w artykule Przekształcenie działalności w spółkę z o. o. sp. komandytową – jak wybrać nazwę spółki zwracam uwagę czytelnikom, jak uniknąć błędów przy wybieraniu nazwy spółki.

Poruszając tę tematykę, powiadam o przekształceniach znanych marek, np. o przekształceniu słynnego wrocławskiego foodtrucka – Pasibusa.

Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę z o. o.

Prawdopodobnie na rynku funkcjonuje jeszcze kilkaset spółdzielni pracy. Niektóre z nich prowadzą prężną działalność. Czasami decydują się nadać swojej działalności nowocześniejsze formy, np. spółki handlowej. W związku z tym decydują się na procedurę przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z o. o., a nawet przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z o. o. sp. komandytową.

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o. o.

Temat przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o. o. był poruszany na tym blogu tylko raz pierwszy 5 lat temu. Był to chyba pierwszy i ostatni raz. Opowiadałem wtedy o uchwale o przekształceniu oraz o większości potrzebnej do podjęcia takiej uchwały.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com