Skontaktuj się

Nowa zakładka: Sprzedam przychodnię – ogłoszenia

Marcin Bartyński            28 marca 2019            Komentarze (0)

Przedwczoraj na blogu pojawiła się nowa zakładka: Sprzedam przychodnię – ogłoszenia.

Dzisiaj zakładka zapełniła się treścią. Dodałem tam ofertę sprzedaży przychodni POZ położonej w Warszawie. Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów, przeczytaj>>>

Jak kupić/sprzedać przychodnię POZ?

Marcin Bartyński            18 marca 2019            Komentarze (0)

W zeszłym tygodniu czytelniczka bloga napisała do mnie maila. Pytała, czy możliwa jest sprzedaż podmiotu leczniczego bez użycia procedury przekształcenia.

Sprzedaż podmiotu leczniczego a przekształcenie w spółkę z o. o.

Jakiś czas temu napisałem krótki poradnik o tym, jak sprzedać podmiot leczniczy. W poradniku podzieliłem się swoimi doświadczeniami z transakcji sprzedaży gabinetu stomatologicznego.

Bezpłatny poradnik o sprzedaży podmiotu leczniczego możesz pobrać tutaj>>>

Procedura przekształcenia jest bardzo użyteczna zwłaszcza wtedy, gdy podmiot leczniczy jest stroną kontraktu z NFZ. W takich przypadkach do sprzedaży podmiotu leczniczego nie potrzeba zgody dyrektora oddziału NFZ. Nie trzeba też martwić się o zgodę wynajmującego na przeniesienie praw do lokalu na nabywcę.

Czy można sprzedać podmiot leczniczy bez przekształcenia w spółkę z o. o.?

Można. Ostatnio nawet obsługiwałem taką transakcję.

Na pewno minusem przekształcenia jest to, że opóźnia sprzedaż przychodni czy kliniki. O jakieś 3-4 miesiące, bo tak długo trwa przekształcenie. No i podnosi trochę koszty całej transakcji.

Jeżeli zależy Ci na szybkiej transakcji, zrezygnuj z przekształcenia, o ile to możliwe.

W takim razie stronom pozostaje oprzeć się na umowie sprzedaży przedsiębiorstwa. Pamiętaj jednak, że tego typu umowa będzie wymagać zgody wynajmującego, podwykonawców i innych podmiotów, z którymi do tej pory współpracował zbywca.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Przekształcenie działalności w spółkę a zwrot funduszy unijnych

Marcin Bartyński            06 lutego 2019            Komentarze (0)

Przed chwilą alert google poinformował mnie o nowym artykule Rzplitej pt. Czy sukcesja firmy może wpływać na wykorzystane fundusze unijne. Artykuł zawiera także rozważania o tym, czy po przekształceniu jdg w sp. z o. o. powstaje obowiązek zwrotu dotacji. Polecam lekturę.

Ja ze swojej strony dodam, że przed rozpoczęciem przekształcenia warto wczytać się w umowę o dofinansowanie. W jednej obsługiwanych przeze mnie spraw klient pokazał mi taką umowę. Umowa przewidywała obowiązek uzyskania zgody instytucji dofinansowującej na przekształcenie – pod rygorem zwrotu dotacji.

Dobrym pomysłem jest także dowiedzieć się w instytucji dofinansowującej, jaki wpływ na dotację będzie miało przekształcenie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Przekształcenie zakładu przetwarzania odpadów w sp. z o. o.

Marcin Bartyński            21 stycznia 2019            Komentarze (0)

Przekształcenie zakładu przetwarzania odpadów w spółkę z o. o.

Przekształcenie zakładu przetwarzania odpadów w spółkę z o. o. być może nie jest tak medialne, jak nagłaśniane pożary na wysypiskach śmieci. Przykładowo przed świętami Bożego Narodzenia ogólnopolskie media podawały komunikaty o wielkim pożarze we Wrocławiu. Płonęły między innymi odpady budowlane, takie jak styropian, plastikowe ramy okienne. W akcji gaśniczej uczestniczyło prawie czterdzieści zastępów straży pożarnej.

Jednocześnie ustawodawca dokręca śrubę zakładom przetwarzania odpadów, wprowadzając raz po raz nowe regulacje. Na szczęście przekształcenie zakładu przetwarzania odpadów w spółkę z o. o. nadal jest możliwe.

Przekształcenie w spółkę z o. o. a zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Przedsiębiorcy prowadzący zakłady przetwarzania odpadów wiedzą, jak wyboista jest droga do uzyskania zezwolenia. Kontrola instalacji przez WIOŚ, powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Potem pojawia się wymóg zawarcia w formie aktu notarialnego umowy dzierżawy nieruchomości, na której mają być zbierane i przetwarzane odpady (i koszty z tym związane). Wszystkie te niedogodności sprawiają, że w pewnych okolicznościach przekształcenie zakładu przetwarzania odpadów w spółkę z o. o. staje się atrakcyjne. W szczególności w razie zamiaru zbycia zakładu przetwarzania odpadów.

Wykorzystanie instytucji przekształcenia w ramach transakcji zbycia zakładu przetwarzania opadów ma tę podstawową zaletę, że nabywca nie będzie musiał ponownie ubiegać się o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Nie będzie musiał przechodzić przez kontrole WIOŚ i Straży Pożarnej. Ponadto nie będzie potrzeby ponownego zawierania umowy dzierżawy. Spółce przekształconej będą przysługiwać prawa wynikające z decyzji czy umowy dzierżawy.

Zazwyczaj po przekształceniu przedsiębiorcy składają wnioski o zmianę w zezwoleniach na zbieranie i przetwarzanie odpadów – w zakresie uprawnionego podmiotu. Wnoszą o wpisanie w decyzji danych spółki w miejsce danych przedsiębiorcy przekształcanego.

Aktualizacja wpisu w rejestrze podmiotów gospodarujących odpadami

Ustawa o odpadach nakłada na zakład przetwarzania odpadów niewielki obowiązek administracyjny, który jest związany z przekształceniem. Mianowicie spółka w terminie 30 dni od przekształcenia powinna dokonać aktualizacji wpisu w rejestrze podmiotów gospodarujących odpadami.

Przekształcenie zakładu przetwarzania odpadów w spółkę z o. o. sp. komandytową

Całą procedurę można pociągnąć jeszcze dalej i przekształcić zakład przetwarzania odpadów w spółkę z o. o. sp. komandytową. O tym, jak to zrobić, opowiadałem we wpisie Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. sp. komandytową.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Przekształcenie stacji benzynowej w spółkę z o. o.

Marcin Bartyński            10 grudnia 2018            Komentarze (1)

Przekształcenie stacji benzynowej w spółkę z o. o.

Kilka tygodni temu zakończyło się obsługiwane przeze mnie przekształcenie stacji benzynowej w spółkę z o. o.  Na szczęście wszystko poszło gładko, pani w sekretariacie sądu była bardzo miła i rejestracja spółki odbyła się bez żadnych problemów. Jednak przekształcenie stacji nie kończy się na rejestracji spółki. Po rejestracji spółka musi jeszcze wykonać szereg obowiązków.

Przekształcenie stacji benzynowej w spółkę z o. o.

Po pierwsze, koncesja na obrót paliwami

Zgodnie z Prawem energetycznym wszelkie zmiany w koncesji w zakresie oznaczenia podmiotu, jego numeru w KRS, wymagają złożenia wniosku o zmianę koncesji w zakresie tych zmian. Taki wniosek powinien zostać złożony w terminie 7 dni od dnia wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców.

Po drugie, zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

Tę kwestię reguluje ustawa o podatku akcyzowym. Spółka ma obowiązek zgłosić naczelnikowi urzędu celnego zmiany – w terminie 7 dni od rejestracji. Warto zwrócić uwagę, że ustawa nakłada na stację pewne obowiązki jeszcze przed rejestracją.

Po trzecie, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

W tym przypadku terminy są trochę dłuższe. Spółka ma 14 dni na dokonanie odpowiednich zgłoszeń do urzędu miasta lub urzędu gminy. Niedotrzymanie tego terminu grozi utratą zezwolenia.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com