Skontaktuj się

Jak wypełnić formularz KRS-WH?

Marcin Bartyński            05 listopada 2018            Komentarze (0)

Formularz KRS-WH

Dzisiaj chciałbym poruszyć zagadnienie, dla którego szalenie istotna jest wiedza, jak wypełnić formularz KRS-WH.

Jak wypełnić formularz KRS-WH?

Otóż niektórym moim klientom bardzo zależy na tym, żeby po przekształceniu w odpisie z KRS spółki zostały ujawnione dane przedsiębiorcy, który się przekształcił: przede wszystkim jego NIP, a także REGON.

Jest to zrozumiałe, ponieważ na podstawie odpisu z KRS chcą oni wykazywać przed swoimi kontrahentami, bankami ciągłość prowadzonej działalności – fakt, że spółka jest następcą prawnym przedsiębiorcy.

Jak wypełnić formularz KRS-WH?

Aby ujawnić dane przedsiębiorcy w KRS, należy w sposób prawidłowy wypełnić formularz KRS-WH. Mogłoby się wydawać, że dla osiągnięcia tego celu wystarczy wypełnić w rubryce I.2 („Sposób powstania podmiotu”) pola 3, 9, 10, tj.: nazwę, NIP, REGON. Tymczasem okazuje się, że nie jest to wystarczające. Sąd rejestrowy na podstawie danych wprowadzonych w polach 3, 9, 10 nie ujawni ani NIPu, ani REGONu przedsiębiorcy przekształcanego.

W formularzu KRS-WH nie można poprzestać na podaniu danych przedsiębiorcy jedynie w polach 3, 9, 10. Trzeba czegoś więcej.

Wszyscy moi klienci w odpisach KRS swoich spółek mają ujawnione dane przedsiębiorcy przekształcanego. Także NIP i REGON, którymi przedsiębiorca posługiwał się przed przekształceniem.

Nowy formularz KRS-WH

Na koniec chciałbym przypomnieć, że od zeszłego roku funkcjonuje nowy formularz KRS-WH, który został nieco poszerzony względem poprzedniej wersji. Żeby nie narażać się na zwrot wniosku, należy stosować nowy formularz. Aczkolwiek z moich obserwacji wynika, że do tej pory sądy przymykały oko, jeżeli złożyło się wniosek na starym formularzu.

KRS-WH nie jest oczywiście jedynym załącznikiem do wniosku o rejestrację spółki. Tych załączników jest cała masa. O jednym z nich opowiadałem niedawno we wpisie Jakie dokumenty do KRS przy przekształceniu?

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Jak wybrać dzień przekształcenia działalności w spółkę z o. o.?

Marcin Bartyński            24 października 2018            Komentarze (0)

Kiedyś już wyjaśniałem na blogu, że dniem przekształcenia jest dzień rejestracji spółki w KRS. W tym dniu spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorcy.

Dlaczego warto wybrać dzień przekształcenia?

Warto wiedzieć, że można prosić sąd o rejestrację spółki w konkretnym dniu. Dzień przekształcenia można sobie wybrać samemu. Moi klienci najczęściej chcą, żeby spółka została zarejestrowana w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca kalendarzowego. Rejestracja w tym dniu znacznie ułatwia życie biurom rachunkowym obsługującym spółki. Przykładowo z punktu widzenia przepisów prawa rachunkowego wygodnie jest otworzyć księgi rachunkowe spółki w pierwszy roboczy dzień miesiąca. Wygodniej jest rozliczać należności podatkowe, jeżeli spółka zostanie zarejestrowana w pierwszym dniu roboczym miesiąca.

Aczkolwiek niektórym przedsiębiorcom zależy na tym, żeby przekształcenie zostało sfinalizowane jak najszybciej i z związku z tym godzą się na rejestrację spółki nawet w środku miesiąca. Jest to jak najbardziej możliwe. Czasami wygoda biura rachunkowego musi zejść na dalszy plan.

Kiedy sąd nie przychyli się do prośby o dzień przekształcenia? Między innymi wtedy, gdy:

  1. wniosek o rejestrację spółki został złożony zbyt późno. Z mojej praktyki wynika, że wniosek powinien zostać złożony najpóźniej 7 dni przed planowanym przekształceniem, aczkolwiek często ten termin okazuje się za krótki,
  2. dzień przekształcenia wypada w dzień, np. 2 maja, który zarządzeniem prezesa sądu ma być dniem wolnym od pracy i ma zostać odpracowany w którąś sobotę,
  3. akurat w zaplanowany dzień przekształcenia nastąpi awaria systemu.

Chciałbym równocześnie ostrzec, żeby nie przeoczyć dnia przekształcenia. Kiedyś kontaktował się ze mną czytelnik, który nie zauważył, że spółka została już zarejestrowana. I przez kilka tygodni wystawiał i przyjmował faktury jako przedsiębiorca, używał kasy fiskalnej z jego danymi, a nie danymi spółki. Wszędzie korzystał ze swojego NIPu, pomimo że spółka już miała własny NIP.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Różne przekształcenia w spółkę z o. o.

Marcin Bartyński            22 października 2018            Komentarze (1)

W przyszłym roku upłynie 5 lat, odkąd zamieściłem pierwszy wpis blogu. Było to w kwietniu 2013 r.  Jeżeli dobrze pamiętam, to na początku chciałem blogować ogólnie o zakładaniu spółek. Natomiast w styczniu 2015 r. nieco uszczegółowiłem tematykę bloga i zająłem się przekształceniem działalności gospodarczej w spółkę z o. o. Od tamtego czasu napisałem sporo artykułów.

Z czasem zacząłem pisać także o innych rodzajach przekształceń. Dzisiejszym wpisem chciałbym je przypomnieć.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o. o.

Jednym z najpopularniejszych wpisów na blogu jest: Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o. o. Omawiam w nim procedurę tego typu przekształcenia. Kiedy indziej napisałem też artykuł pt. Pytanie o uchwałę w sprawie przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o. o.

Tematykę przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o. o. poruszałem też w kontekście koncesji na sprzedaż alkoholu. Warto pamiętać, ze rozszerzenie składu osobowego s. c. będzie prowadzić do wygaśnięcia koncesji. Dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji jest skorzystanie z procedury przekształcenia.

Przekształcenie działalności w spółkę z o. o. sp. komandytową

Pierwszy wpis na blogu w tej tematyce powstał przed dwoma laty. Dopiero w tym roku napisałem kilka wpisów rozwijających ten temat. Przykładowo w artykule Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. sp. komandytową omówiłem procedurę tego typu przekształcenia. Z kolei w artykule Przekształcenie działalności w spółkę z o. o. sp. komandytową – jak wybrać nazwę spółki zwracam uwagę czytelnikom, jak uniknąć błędów przy wybieraniu nazwy spółki.

Poruszając tę tematykę, powiadam o przekształceniach znanych marek, np. o przekształceniu słynnego wrocławskiego foodtrucka – Pasibusa.

Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę z o. o.

Prawdopodobnie na rynku funkcjonuje jeszcze kilkaset spółdzielni pracy. Niektóre z nich prowadzą prężną działalność. Czasami decydują się nadać swojej działalności nowocześniejsze formy, np. spółki handlowej. W związku z tym decydują się na procedurę przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z o. o., a nawet przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę z o. o. sp. komandytową.

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o. o.

Temat przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o. o. był poruszany na tym blogu tylko raz pierwszy 5 lat temu. Był to chyba pierwszy i ostatni raz. Opowiadałem wtedy o uchwale o przekształceniu oraz o większości potrzebnej do podjęcia takiej uchwały.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. sp. komandytową – jak wybrać nazwę spółki?

Marcin Bartyński            15 października 2018            Komentarze (0)

W zeszłym miesiącu zwrócił się do mnie przedsiębiorca rozważający przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. sp. komandytową. Poprosił mnie, żebym pomógł mu przejść przez procedurę przekształcenia. Zanim przystąpiliśmy do działania, rozrysowałem mu poszczególne fazy całego procesu:

  1. przekształcenie działalności w spółkę z o. o.,
  2. rejestracja nowej spółki z o. o. i nabycie przez nową spółkę części udziałów w spółce z o. o. przekształconej,
  3. przekształcenie spółki z o. o. w spółkę komandytową.

Bardziej szczegółowo o tych fazach opowiedziałem we wpisie Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. sp. komandytową – krok po kroku.

Klientowi bardzo zależało na tym, żeby docelowa spółka komandytowa działała pod konkretną nazwą. Na potrzeby tego wpisu przyjmijmy, że spółka miała nosić nazwę Materiały Budowlane Wrocław sp. z o. o. sp. komandytowa.

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. sp. komandytową – nazwa spółki

Projektując nazwę spółki komandytowej, koniecznie trzeba pamiętać o jednym przepisie KSH. Konkretnie chodzi o przepis następujący:

„Firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) spółki  z o. o. będącej komplementariuszem”.

W konsekwencji jeżeli docelowo spółka komandytowa ma się nazywać Materiały Budowlane Wrocław sp. z o. o. sp. komandytowa, to znaczy, że spółka z o. o. utworzona w fazie drugiej przekształcenia powinna mieć nazwę:

„Materiały Budowlane Wrocław sp. z o. o.”

Na pierwszy rzut oka jest to mało istotny szczegół. Jednak dla mojego klienta miał on olbrzymie znaczenie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Przekształcenie przedsiębiorcy transportowego w sp. z o. o. GITD może skrócić okres ważności licencji

Marcin Bartyński            11 października 2018            Komentarze (0)

Ponad dwa lata temu zamieściłem na blogu wpis poruszający zagadnienie ważności licencji transportowej w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy transportowego w spółkę z o. o.

Przekształcenie przedsiębiorcy transportowego w spółkę z o. o.

We wpisie sprzed ponad dwóch lat omówiłem krótko sprawę, w której przedsiębiorca transportowy przed przystąpieniem Polski do UE otrzymał zezwolenie na transport międzynarodowy towarów na okres 48 lat – aż do 2052 r. Po przystąpieniu Polski do UE przekształcił się w spółkę z o. o. (było to w 2013 r.) i wystąpił do GITD o przeniesienie zezwolenia na spółkę.

Istotne w tej sprawie było to, że przed akcesją Polski do UE przepisy przewidywały, że zezwolenie może być udzielone nawet na 50 lat.

GITD zgodnie z wnioskiem licencję przeniósł na spółkę, jednak skrócił okres jej ważności do 10 lat – do 2023 r. Powołał się przy tym na obecnie obowiązujące przepisy unijne, które uprawniają do udzielenia licencji na międzynarodowy przewóz rzeczy na okres co najwyżej 10 lat.

Przedsiębiorca zaskarżył decyzję GITD do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Przedsiębiorcy nie spodobało się to, że GITD skrócił okres ważności licencji. W skardze przedsiębiorca powołał się między innymi na konstytucyjną ochronę praw nabytych. Skoro wcześniej zostało mu udzielone zezwolenie na okres 48 lat, to organ przenoszący licencję na spółkę nie był uprawniony do skrócenia tego okresu. Sąd administracyjny przychylił się do tej argumentacji i uchylił decyzję tylko w części dotyczącej ustalenia okresu  jej ważności.

GITD zaskarżył wyrok WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego

I sprawę ostatecznie wygrał. NSA uchylił wyrok sądu pierwszej instancji.

NSA szczegółowo uzasadnił, dlaczego skrócenie okresu ważności licencji nie godzi w ochronę praw nabytych. Licencja jest więc ważna do 2023 r.

Jeżeli ktoś jest zainteresowany tą sprawą, to może sięgnąć do wyroku i uzasadnienia NSA. Sprawa toczyła się pod sygnaturą II GSK 1873/15.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com