Skontaktuj się

Znak towarowy w procesie przekształcenia w spółkę z o. o.

Marcin Bartyński            24 czerwca 2019            Komentarze (1)

Na początku tego miesiąca sąd zarejestrował mojemu klientowi spółkę z o. o. Tym samym został zakończony ostatni etap przekształcenia jego przedsiębiorstwa.

Cały proces było już od samego początku szczegółowo zaplanowany. Jeszcze przed sporządzeniem planu przekształcenia klient wyłączył znak towarowy z majątku przedsiębiorstwa do swojego majątku prywatnego. Dzięki temu mógł zadecydować, w jaki sposób korzystać ze znaku towarowego po rejestracji spółki z o. o.

Po przekształceniu bowiem znak towarowy stanowił własność klienta, a nie spółki.

Przekazanie znaku towarowego do majątku prywatnego sposobem zmniejszenia podatków w spółce z o. o.

Po przekształceniu klient mógł udzielić spółce licencji na korzystanie ze znaku towarowego i pobierać z tego tytułu miesięczne opłaty licencyjne od spółki. Dzięki temu klient osiąga zysk, który nie podlega podwójnemu opodatkowaniu.

Znak towarowy w majątku prywatnym – sposób na emeryturę

Często przyczyną przekształcenia jest przekazanie firmy kolejnemu pokoleniu. Pobieranie od spółki opłat licencyjnych może być dobrym sposobem na zabezpieczenie emerytalne dla dotychczasowego właściciela przedsiębiorstwa.

Jeżeli jednak nowi właściciele spółki nie są jedynymi spadkobiercami, dotychczasowy właściciel powinien rozważyć sporządzenie testamentu windykacyjnego i zaplanować, komu przypadnie znak towarowy w razie jego śmierci.

Znak towarowy w majątku prywatnym – zabezpieczenie przed utratą

Niejednokrotnie znak towarowy jest jednym z najcenniejszych składników majątkowych przedsiębiorstwa. Przekazanie znaku towarowego do majątku prywatnego przed przekształceniem stanowi zabezpieczenie przed jego utratą na wypadek, gdyby spółce po przekształceniu powinęła się noga. Dzięki temu komornik prowadzący egzekucję za długi spółki powstałe po przekształceniu nie zajmie tak łatwo znaku towarowego.

Czy logo można też wyłączyć do majątku prywatnego?

Oczywiście. Znak towarowy wcale nie musi być zarejestrowany, żeby można go było wyłączyć do majątku prywatnego przed przekształceniem. Powyższe uwagi dotyczą również logo firmowego.

Nowa zakładka: Sprzedam przychodnię – ogłoszenia

Marcin Bartyński            28 marca 2019            Komentarze (0)

Przedwczoraj na blogu pojawiła się nowa zakładka: Sprzedam przychodnię – ogłoszenia.

Dzisiaj zakładka zapełniła się treścią. Dodałem tam ofertę sprzedaży przychodni POZ położonej w Warszawie. Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów, przeczytaj>>>

Jak kupić/sprzedać przychodnię POZ?

Marcin Bartyński            18 marca 2019            Komentarze (0)

W zeszłym tygodniu czytelniczka bloga napisała do mnie maila. Pytała, czy możliwa jest sprzedaż podmiotu leczniczego bez użycia procedury przekształcenia.

Sprzedaż podmiotu leczniczego a przekształcenie w spółkę z o. o.

Jakiś czas temu napisałem krótki poradnik o tym, jak sprzedać podmiot leczniczy. W poradniku podzieliłem się swoimi doświadczeniami z transakcji sprzedaży gabinetu stomatologicznego.

Bezpłatny poradnik o sprzedaży podmiotu leczniczego możesz pobrać tutaj>>>

Procedura przekształcenia jest bardzo użyteczna zwłaszcza wtedy, gdy podmiot leczniczy jest stroną kontraktu z NFZ. W takich przypadkach do sprzedaży podmiotu leczniczego nie potrzeba zgody dyrektora oddziału NFZ. Nie trzeba też martwić się o zgodę wynajmującego na przeniesienie praw do lokalu na nabywcę.

Czy można sprzedać podmiot leczniczy bez przekształcenia w spółkę z o. o.?

Można. Ostatnio nawet obsługiwałem taką transakcję.

Na pewno minusem przekształcenia jest to, że opóźnia sprzedaż przychodni czy kliniki. O jakieś 3-4 miesiące, bo tak długo trwa przekształcenie. No i podnosi trochę koszty całej transakcji.

Jeżeli zależy Ci na szybkiej transakcji, zrezygnuj z przekształcenia, o ile to możliwe.

W takim razie stronom pozostaje oprzeć się na umowie sprzedaży przedsiębiorstwa. Pamiętaj jednak, że tego typu umowa będzie wymagać zgody wynajmującego, podwykonawców i innych podmiotów, z którymi do tej pory współpracował zbywca.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Przekształcenie działalności w spółkę a zwrot funduszy unijnych

Marcin Bartyński            06 lutego 2019            Komentarze (0)

Przed chwilą alert google poinformował mnie o nowym artykule Rzplitej pt. Czy sukcesja firmy może wpływać na wykorzystane fundusze unijne. Artykuł zawiera także rozważania o tym, czy po przekształceniu jdg w sp. z o. o. powstaje obowiązek zwrotu dotacji. Polecam lekturę.

Ja ze swojej strony dodam, że przed rozpoczęciem przekształcenia warto wczytać się w umowę o dofinansowanie. W jednej obsługiwanych przeze mnie spraw klient pokazał mi taką umowę. Umowa przewidywała obowiązek uzyskania zgody instytucji dofinansowującej na przekształcenie – pod rygorem zwrotu dotacji.

Dobrym pomysłem jest także dowiedzieć się w instytucji dofinansowującej, jaki wpływ na dotację będzie miało przekształcenie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

Przekształcenie zakładu przetwarzania odpadów w sp. z o. o.

Marcin Bartyński            21 stycznia 2019            Komentarze (0)

Przekształcenie zakładu przetwarzania odpadów w spółkę z o. o.

Przekształcenie zakładu przetwarzania odpadów w spółkę z o. o. być może nie jest tak medialne, jak nagłaśniane pożary na wysypiskach śmieci. Przykładowo przed świętami Bożego Narodzenia ogólnopolskie media podawały komunikaty o wielkim pożarze we Wrocławiu. Płonęły między innymi odpady budowlane, takie jak styropian, plastikowe ramy okienne. W akcji gaśniczej uczestniczyło prawie czterdzieści zastępów straży pożarnej.

Jednocześnie ustawodawca dokręca śrubę zakładom przetwarzania odpadów, wprowadzając raz po raz nowe regulacje. Na szczęście przekształcenie zakładu przetwarzania odpadów w spółkę z o. o. nadal jest możliwe.

Przekształcenie w spółkę z o. o. a zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Przedsiębiorcy prowadzący zakłady przetwarzania odpadów wiedzą, jak wyboista jest droga do uzyskania zezwolenia. Kontrola instalacji przez WIOŚ, powiatowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Potem pojawia się wymóg zawarcia w formie aktu notarialnego umowy dzierżawy nieruchomości, na której mają być zbierane i przetwarzane odpady (i koszty z tym związane). Wszystkie te niedogodności sprawiają, że w pewnych okolicznościach przekształcenie zakładu przetwarzania odpadów w spółkę z o. o. staje się atrakcyjne. W szczególności w razie zamiaru zbycia zakładu przetwarzania odpadów.

Wykorzystanie instytucji przekształcenia w ramach transakcji zbycia zakładu przetwarzania opadów ma tę podstawową zaletę, że nabywca nie będzie musiał ponownie ubiegać się o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Nie będzie musiał przechodzić przez kontrole WIOŚ i Straży Pożarnej. Ponadto nie będzie potrzeby ponownego zawierania umowy dzierżawy. Spółce przekształconej będą przysługiwać prawa wynikające z decyzji czy umowy dzierżawy.

Zazwyczaj po przekształceniu przedsiębiorcy składają wnioski o zmianę w zezwoleniach na zbieranie i przetwarzanie odpadów – w zakresie uprawnionego podmiotu. Wnoszą o wpisanie w decyzji danych spółki w miejsce danych przedsiębiorcy przekształcanego.

Aktualizacja wpisu w rejestrze podmiotów gospodarujących odpadami

Ustawa o odpadach nakłada na zakład przetwarzania odpadów niewielki obowiązek administracyjny, który jest związany z przekształceniem. Mianowicie spółka w terminie 30 dni od przekształcenia powinna dokonać aktualizacji wpisu w rejestrze podmiotów gospodarujących odpadami.

Przekształcenie zakładu przetwarzania odpadów w spółkę z o. o. sp. komandytową

Całą procedurę można pociągnąć jeszcze dalej i przekształcić zakład przetwarzania odpadów w spółkę z o. o. sp. komandytową. O tym, jak to zrobić, opowiadałem we wpisie Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. sp. komandytową.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321 e-mail: marcin.bartynski@gmail.com