O koncesji na sprzedaż alkoholu przy przekształceniach w spółkę z o. o.

Marcin Bartyński            09 września 2017            Komentarze (0)

Chciałbym dzisiaj przypomnieć kilka wpisów na blogu opowiadających o przekształceniu przedsiębiorcy posiadającemu koncesję na sprzedaż alkoholu.

Kiedyś nawiązałem współpracę z przedsiębiorcą, który chciał kupić sklep z koncesją na sprzedaż alkoholu. Bał się jednak, że taka prosta umowa sprzedaży przedsiębiorstwa doprowadzi do utraty koncesji. I miał rację. Aby uniknąć utraty koncesji, należało skorzystać z instytucji przekształcenia działalności w spółkę z o. o. Przystąpiliśmy do działania – przygotowałem klientowi przedwstępną umowę sprzedaży udziałów, potem pomogłem przekształcić sklep w spółkę z o. o., a całą transakcję zwieńczyła umowa sprzedaży udziałów i zgłoszenie nowych wspólników do KRS. To wszystko opisałem w artykule O tym, jak pomogłem mojemu klientowi kupić sklep z zezwoleniem na sprzedaż alkoholu. Klient był chyba zadowolony ze współpracy, bo do dzisiaj podsyła mi różne sprawy.

Bardzo ważny jest artykuł o tym, jak nie utracić zezwolenia na sprzedaż alkoholu po przekształceniu. Istotne, żeby zgłosić fakt przekształcenia do właściwego urzędu w terminie 14 dni od przekształcenia. Jeżeli nie dopełnisz tego obowiązku, urząd będzie musiał cofnąć zezwolenie.

Natomiast najpopularniejszym wpisem z branży alkoholowej jest ten, który ostrzega przez przyjmowaniem do spółki cywilnej nowych wspólników. Grozi to wygaśnięciem zezwolenia. Więcej w artykule: Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o. o. a koncesja na sprzedaż alkoholu.

Referencje

Marcin Bartyński            05 września 2017            Komentarze (0)

Kilka dni temu zadzwonił do mnie jeden z czytelników, który szukał doświadczonego prawnika do pomocy przy przekształceniu. Mówił, że niedawno zakończył współpracę z innym prawnikiem, który utrzymywał, że ma doświadczenie w tym zakresie, ale okazało się, że ów prawnik dopiero uczył się przekształcenia na sprawie czytelnika.

Dlatego też zostałem poproszony o przedstawienie referencji przez obsłużonych przeze mnie przedsiębiorców. Zwróciłem się zatem do kilku moich klientów. Jeden z nich po około godzinie przesłał mi taką oto laurkę:

Niniejszym zaświadczam, że Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński obsługiwała moją firmę przy przekształceniu działalności gospodarczej w spółkę z o. o.

Operacja przekształcenia przebiegła sprawnie, jestem w pełni zadowolony ze współpracy z Panem Bartyńskim i zdecydowanie polecam jego Kancelarię.

W ciągu kilku dni odpowiedzieli wszyscy klienci, których poprosiłem o rekomendacje – wszyscy wyrazili zgodę na przekazanie ich kontaktów telefonicznych, a ostatnie referencje wpłynęły dzisiaj. Wczoraj zadzwonił klient i przepraszał, że z powodu nadmiaru obowiązków nie mógł referencji wysłać natychmiast.

Z dużym prawdopodobieństwem mogę zatem stwierdzić, że jeżeli zdecydujesz się na współpracę ze mną w zakresie przekształcenia, będziesz zadowolony z obsługi.

 

Przekształcenie indywidualnej praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy

Marcin Bartyński            04 września 2017            Komentarze (0)

Wiem, że niektórzy lekarze prowadzący indywidualne praktyki lekarskie noszą się z zamiarem przekształcenia tych praktyk w podmioty lecznicze.

Z różnych powodów. Najważniejsze to:

 1. podmiot leczniczy może zatrudniać innych lekarzy, natomiast lekarz działający w ramach praktyki lekarskiej nie może,
 2. kontrakty z NFZ – zawarcie niektórych umów przez lekarza w ramach indywidualnej praktyki leczniczej jest niemożliwe.

Od czego warto zacząć przekształcenie indywidualnej praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy?

Od wyboru formy działalności. Można wybrać spośród między innymi następujących form:

 1. jednoosobowa działalność gospodarcza – wpis do CEIDG,
 2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 3. spółka jawna,
 4. spółka cywilna,
 5. spółka partnerska.

Następnym krokiem jest – zgodnie z wyborem – rejestracja podmiotu w CEIDG lub w KRS. Dokonując wyboru formy udzielania świadczeń zdrowotnych, odpowiedz sobie między innymi na następujące pytania:

 1. czy masz zamiar zatrudniać w ramach podmiotu leczniczego innych lekarzy?
 2. czy oprócz podmiotu leczniczego masz zamiar prowadzić praktykę lekarską?
 3. czy prowadząc podmiot leczniczy masz zamiar zatrudnić się jako pracownik w innym podmiocie leczniczym?
 4. czy przewidujesz w przyszłości zaprosić do współpracy inne osoby?

Po rejestracji podmiotu w CEIDG lub w KRS podmiot ten powinien zapewnić sobie pomieszczenia, gdzie będzie wykonywana działalność lecznicza. Pomieszczenia powinny spełniać warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne, instalacyjne opisane w rozporządzeniach.

Kolejnym krokiem będzie zawarcie umowy ubezpieczenia OC – ma ona objąć szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Ostatnim krokiem będzie złożenie wniosku o wpis podmiotu leczniczego do rejestru prowadzonego przez wojewodę. Wojewoda ma obowiązek dokonania wpisu w terminie 30 dni od prawidłowego złożenia wniosku.

Działalność leczniczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru. Jeżeli wojewoda nie dokonał wpisu po upływie 30 dni od prawidłowego złożenia wniosku, działalność leczniczą można zacząć po upływie 40 dni od złożenia wniosku – po uprzednim zawiadomieniu wojewody na piśmie o rozpoczęciu działalności.

Przekształcenie podmiotu leczniczego w spółkę z o. o. – zmiana wpisu w rejestrze podmiotów leczniczych

Marcin Bartyński            02 sierpnia 2017            Komentarze (0)

W tym tygodniu odbyłem z czytelnikami bloga kilka rozmów telefonicznych na temat przekształcenia podmiotu leczniczego w spółkę z o. o. W niektórych rozmowach wracał temat zmian we wpisie do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez wojewodę.

Otóż w terminie 14 dni od dnia wpisania podmiotu leczniczego do KRS należy dokonać stosownych zmian w rejestrze – między innymi w zakresie nazwy, formy organizacyjno-prawnej, REGONu, NIPu.

Zmiana wpisu podlega opłacie w wysokości 5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia bez wypłaty nagród z zysku. Obecnie opłata wynosi ok. 214 zł i stanowi dochód budżetu państwa.

W przypadku niezgłoszenia zmian w terminie wojewoda może nałożyć na podmiot leczniczy karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia.

Najpopularniejsze wpisy i blogi w ciągu ostatniego roku

Marcin Bartyński            29 maja 2017            Komentarze (0)

Dzisiaj zajrzałem do statystyk bloga i wyczytałem, że w ciągu ostatniego roku najpopularniejszy artykuł to ten o przekształceniu spółki cywilnej w spółkę z o. o.

Na drugim miejscu znalazł się jeden z najstarszych artykułów na blogu: Plan przekształcenia – wzór – pisany w czasach, gdy byłem jeszcze aplikantem. Wpis jak najbardziej aktualny, chociaż ja dzisiaj stosuję nieco inny wzór:)

Na trzecim miejscu – chyba dzięki odesłaniu z poprzedniego wpisu – znalazł się inny stary artykuł: Kapitał zakładowy spółki przekształconej. Warto wiedzę teoretyczną z tego artykułu uzupełnić sobie o moje praktyczne doświadczenia związane z wysokością kapitału zakładowego, opisałem je we wpisie: Czy ujemna wartość bilansowa jest przeszkodą do przekształcenia?.

Czwarte miejsce zajął wpis Dokumenty potrzebne do przekształcenia. W niektórych wypadkach warto do tej listy dodać plan przekształcenia, postanowienie o powołaniu biegłego rewidenta oraz opinię biegłego.

Wreszcie piąte miejsce: Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o. o. – nie spóźnij się z planem przekształcenia. Temat ten wracał w wielu następnych wpisach.

Blogowe statystyki powiedziały mi także, do których blogów w ciągu ostatniego roku najczęściej trafialiście z mojego bloga (za pośrednictwem linków). Podaję listę ułożoną według największej liczby kliknięć:

 1. Podatki dla prawnika – świetny blog mec. Moniki Markisz; blog nie tylko dla prawników i nie tylko o podatkach;
 2. Legalna apteka – blog mec. Adama Szurpickiego dla farmaceutów; ostatnio zaczął prowadzić drugiego bloga Nowe prawo farmaceutyczne;
 3. Podatki i medycyna – kolejny blog podatkowy, tym razem doradcy podatkowego Bartosza Łukaszczuka – o podatkach w prawie medycznym.