Skontaktuj się

Niektórzy przedsiębiorcy mają wątpliwości, czy przekształcenie w sp. z o. o. nie będzie prowadziło do obowiązku zwrotu subwencji z Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Moim zdaniem – nie.

Umowa przewiduje jedynie obowiązek niezwłocznego poinformowania PFR o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy subwencji finansowej.

PFR stoi na stanowisku, że taką okolicznością jest:

reorganizacja podmiotowa, w szczególności, gdy w wyniku jej przeprowadzenia zmianie ulegają takie dane jak firma lub NIP przedsiębiorcy.

Ponadto PFR wskazał, że „reorganizacja” skutkująca kontynuacją działalności nie wymaga uprzedniej zgody. Taką właśnie „reorganizacją” jest przekształcenie jdg w sp. z o. o. Natomiast wniesienie przedsiębiorstwa aportem do sp. z o. o. nie skutkuje kontynuacją działalności, zatem będzie wymagać uprzedniej zgody PFR.

Zatem te osoby, które pod otrzymaniu subwencji przekształciły swoją działalność w sp. z o. o. i niezwłocznie poinformowały o tym fakcie PFR, nie muszą się niepokoić. Przekształcenie nie będzie stanowić podstawy do żądania zwrotu subwencji.

Przez ostatnie kilka miesięcy lekarze zainteresowali się szczególnie dwoma obszarami świadczeń zdrowotnych – najpierw testami na koronawiursa, a teraz szczepieniami. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na zatrudnianie lekarzy przez lekarzy.

Czy lekarz w ramach praktyki zawodowej może zatrudnić innego lekarza?

Co do zasady, nie ma takiej możliwości.

Istotą praktyki zawodowej jest to, że lekarz wykonuje działalność leczniczą osobiście – na własny rachunek i odpowiedzialność.  Z tej przyczyny ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty zasadniczo nie zezwala praktyce zawodowej zatrudniania innego lekarza.

Lekarz w praktyce zawodowej może zatrudnić innego lekarza tylko i wyłącznie w następujących przypadkach:

  • w celu odbywania przez lekarza stażu podyplomowego,
  • lub w celu wykonywania przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego.

Jednakże obowiązuje bezwzględny zakaz zatrudniania lekarzy nawet na stażu lub szkoleniu w ramach praktyki wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania lub wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego.

Co ma zatem zrobić lekarz chcący zatrudnić innego lekarza?

Przekształcić praktykę zawodową w podmiot leczniczy.

Istotą podmiotu leczniczego jest przedsiębiorstwo (zakład leczniczy). Zatrudnieni w podmiocie leczniczym lekarze prowadzą działalność leczniczą na ryzyko i odpowiedzialność tegoż podmiotu leczniczego.

Zatem jedyną możliwością na zatrudnienie lekarza przez lekarza jest przekształcenie praktyki zawodowej w podmiot leczniczy.

Jak przekształcić praktykę zawodową w podmiot leczniczy?

O tym, jak wygląda krok po kroku procedura przekształcenia, napisałem osobny artykuł. Znajdziesz go tutaj>>>

Jak długo trwa przekształcenie praktyki zawodowej w podmiot leczniczy?

Ustawa o działalności leczniczej daje wojewodzie 30 dni na rejestrację podmiotu leczniczego.

Pomagam lekarzom w rejestracjach ich podmiotów. Z praktyki wiem, że w różnych województwach różny jest termin oczekiwania na wpis. Przykładowo w województwie wielkopolskim około dwóch tygodni.

Natomiast są województwa, w których rejestracja przebiega znacznie szybciej – kilka dni, czasem nawet kolejnego dnia po złożeniu wniosku. W zeszłym tygodniu udało mi się zarejestrować podmiot w pół godziny od złożenia wniosku.

Jak przekształcić praktykę zawodową w podmiot leczniczy – podcast

Ostatnio nagrałem prawdopodobnie pierwszy w Polsce podcast na temat przekształcenia praktyki w podmiot. Znajdziesz go tutaj>>>

Sprzedam przychodnię POZ w Warszawie

Marcin Bartyński30 stycznia 2021Komentarze (0)

Sprzedam przychodnię POZ w Warszawie:

– własny punkt pobrań do badań,

– Podstawowa Opieka Zdrowotna  +  komercyjna w zakresie: interna, ginekologia, ortopedia, endokrynologia, okulistyka, dermatologia, kardiologia,  psychiatria, rehabilitacja, szczepienia, medycyna podróży i inne,

– przychodnia posiada wszelkie możliwe wpisy w rejestrze podmiotów leczniczych pozwalające na pozyskanie kontraktów specjalistycznych z NFZ,

– przychodnia posiada sprzęt diagnostyczny umożliwiający leczenie w/w specjalizacjach,

– bardzo dobrze postrzegana w lokalnej społeczności, odnotowuje ciągły napływ nowych pacjentów,

– przychodnia jest w trakcie stałego stabilnego wzrostu – objawia się to powiększaniem portfela zarówno pacjentów objętych opieką w zakresie NFZ, jak i pacjentów komercyjnych.

Wpisy, które okazały się klapą

Marcin Bartyński29 stycznia 2021Komentarze (0)

W poprzednim poście opowiedziałem o najchętniej czytanych wpisach na blogu w ciągu ostatniego roku.

Natomiast dzisiaj chciałbym pokazać Tobie te wpisy, które w statystykach blogowych szorują po samym dnie. Być może uda się je troszkę wywindować do góry.

Zwrócenie się wspólnika o pomoc do żandarmerii niemieckiej w czasie okupacji

Wpis opowiada prawdziwą historię o prawdziwej spółce z czasów drugiej wojny światowej. Tematem wpisu jest zaufanie pomiędzy wspólnikami.

Z tego, co mi wiadomo na ziemiach polskich pod okupacją funkcjonowało sądownictwo cywilne. Wprawdzie było ono włączone w struktury Generalnego Gubernatorstwa, jednak uczestnicy obrotu gospodarczego mogli zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie ich sporu. W sądach tych orzekali sędziowie przedwojenni (w togach, ale bez orła), a okupanci niemieccy raczej nie ingerowali w wyroki. Tak na marginesie – niejednokrotnie ci sędziowie orzekali jednocześnie w sądach polskiego Państwa Podziemnego.

Kiedy można rozpocząć działalność leczniczą?

Wpis się nie przyjął, mimo że lekarze dosyć często zaglądają na bloga.

Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu a przekształcenie

Temat bardzo ważny. Jeżeli nie wykonasz jednego prostego obowiązku, łatwo możesz zniweczyć cel przekształcenia, jakim było przeniesienie zezwolenia na spółkę.

Przekształcenie punktu aptecznego w spółkę z o. o. nadal możliwe

Po nowelizacja prawa farmaceutycznego nie ma możliwości przekształcenia apteki w spółkę z o. o. Na szczęście nowelizacja nie dotknęła punktów aptecznych.

Najpopularniejsze wpisy w 2020 r.

Marcin Bartyński28 stycznia 2021Komentarze (0)

Rok 2020 dobiegł końca, zaczął się rok 2021. Poniżej prezentuję najpopularniejsze wpisy na blogu w ciągu ostatniego roku:

Plan przekształcenia – wzór

Jeden z najstarszych, a zarazem najpopularniejszych wpisów na blogu. Błędnie sporządzony plan przekształcenia prowadzi do oddalenia wniosku o rejestrację spółki.

Czy spółka po przekształceniu zachowa NIP i REGON?

Jedno z najczęściej zadawanych mi pytań przez klientów. W oczach wielu instytucji zachowanie NIPu i REGONu jest dowodem na zachowanie ciągłości pomiędzy dotychczasowym przedsiębiorcą a przekształconą spółką.

Przekształcenie indywidualnej praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy

Zachęcam do kliknięcia w powyższy link – znajdziesz tam pierwszy odcinek podcastu o tym samym tytule. Prawdopodobnie pierwszy w Polsce podcast o tej tematyce.

Sprzedaż udziałów przez pełnomocnika

Bardzo często zaraz po przekształceniu wspólnicy decydują się na zbycie przynajmniej części swoich udziałów innej osobie. W niektórych przypadkach przekształcenie jest idealnym narzędziem do sprzedaży biznesu.

Jak kupić/sprzedać aptekę po nowelizacji prawa farmaceutycznego?

Przed nowelizacją prawa farmaceutycznego przekształcenie było jedynym sposobem na sprzedaż apteki. Natomiast po nowelizacji przekształcenie apteki w spółkę z o. o. prowadzi do cofnięcia zezwolenia. Trzeba zatem korzystać z innych sposobów.

Wzór uchwały o dopłatach wspólników

Kolejny wpis, który zaliczam do najstarszych na blogu.

Jakie dokumenty do KRS przy przekształceniu?

Na chwilę obecną wnioski są składane do KRSu tylko w formie papierowej (z wyjątkiem rocznych sprawozdań – tutaj obowiązuje wyłącznie forma elektroniczna). Jednakże wielkimi krokami zbliża się rewolucja. Już niedługo wszystkie wnioski będziemy składać tylko elektronicznie.

Czy po przekształceniu trzeba podpisywać aneksy do umów?

Podpisywanie aneksów do umów po przekształceniu jest częstą praktyką – ale czy konieczną?

Kapitał zakładowy spółki przekształconej

Kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej 5 tys. zł i musi mieć pokrycie w dotychczas zgromadzonym majątku. Czasem jednak się zdarza, że przedsiębiorca weźmie pożyczkę i bilans – pomimo prężnie działającego przedsiębiorstwa – wykazuje wartości ujemne. Czy można coś z tym zrobić?

Lis i jaskółka

Zdecydowanie najpopularniejszy wpis na blogu. Omówiłem w nim słynną bajkę Jana Brzechwy. Po latach okazało się, że lis i jaskółka założyli kiedyś sp. z o. o.