Skontaktuj się

Oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z o. o.

Marcin Bartyński01 czerwca 20132 komentarze

Jednym z koniecznych elementów oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy w spółkę z o. o. jest złożenie oświadczenia o przekształceniu (tutaj przeczytasz, na jakim etapie przekształcenia powinno być złożone). Oświadczenie wymaga formy aktu notarialnego. Koszt jego sporządzenia nie powinien przekroczyć 246 zł (200 zł – taksa notarialna; 46 zł podatek VAT).

Oświadczenie o przekształceniu powinno zawierać co najmniej:

1) typ spółki, w jaki zostanie przekształcony przedsiębiorca (sp. z o. o., SA),

2) wysokość kapitału zakładowego,

3) zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi albo akcjonariuszowi spółki przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane,

4) nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej.

Przykładowy wzór oświadczenia o przekształceniu:

OŚWIADCZENIE

O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Jan Kowalski (zwany dalej przedsiębiorcą przekształcanym) oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „Jan Kowalski. Produkcja maszyn budowlanych” z siedzibą we Wrocławiu (51-610) przy ul. Ligockiej 123/22, NIP 889-999-99-99, REGON 123456789.

§ 2.

Jan Kowalski oświadcza, że przekształca działalność, o której mowa w § 1, w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością „Produkcja maszyn budowlanych sp. z o. o.”, zwaną dalej spółką przekształconą.

§ 3.

Kapitał zakładowy spółki przekształcanej będzie wynosił 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i będzie się dzielił na 1 000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50 zł każdy.

§ 4.

Przedsiębiorca przekształcany – jako wspólnik spółki przekształconej – będzie miał prawo do powoływania i odwoływania zarządu spółki przekształconej.

§ 5.

W skład pierwszego zarządu będzie wchodzić Jan Kowalski, Robert Jerzy Cybulski oraz Andrzej Łukasz Pęgowski.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 490 321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Tomek 8 sierpnia, 2017 o 13:51

Czy oświadczenie o przekształceniu, które jest projektem w momencie składania planu przekształcenia, na moment podpisania tego oświadczenia przy powoływaniu spółki, może np. zmienić zakres uprawnień osobistych przedsiębiorcy przekształcanego? Chodzi o sytuację, w której od momentu złożenia planu przekształcenia wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego rewidenta w sądzie, do momentu podpisania aktu założycielskiego, można zmienić uprawnienia osobiste przedsiębiorcy?

Odpowiedz

Marcin Bartyński 8 sierpnia, 2017 o 21:26

Wydaje się, że można zmienić zakres uprawnień osobistych wspólnika.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: