Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki z o. o.

Marcin Bartyński            27 kwietnia 2013            Komentarze (0)

Wielu członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością żyje w przeświadczeniu, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za długi spółki. Jest to błędne przeświadczenie. W określonych przypadkach członek zarządu odpowiada za zobowiązania zarówno cywilne, jak i podatkowe spółki.

Przyjrzyjmy się krótko zasadom tej odpowiedzialności.

Jeżeli przeciwko spółce toczy się egzekucja komornicza, która okaże się bezskuteczna, wierzyciel może wytoczyć przeciwko członkowi zarządu powództwo o uregulowanie długu spółki. W takim przypadku członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli między innymi wykaże, że we właściwym czasie (tj. w ciągu 2 tygodni od zaistnienia stanu niewypłacalności spółki) został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki albo że taki wniosek nie został zgłoszony z jego winy. Jeżeli nie wykaże żadnej z tych okoliczności, po zakończonym postępowaniu sądowym komornik będzie mógł prowadzić egzekucję z całego jego majątku.

Na podobnych zasadach członek zarządu odpowiada za zobowiązania podatkowe spółki. Jednakże dodatkowo można uwolnić się od odpowiedzialności za długi podatkowe poprzez wskazanie majątku spółki, z którego urząd skarbowy może sobie ściągnąć tę należność.

Na takich samych zasadach członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także za długi celne.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: