Odbycie zgromadzenia wspólników mimo braku formalnego zwołania

Marcin Bartyński            03 lipca 2015            Komentarze (0)

W zeszłym tygodniu wpisem na temat treści protokołu zgromadzenia wspólników rozpocząłem cykl artykułów „spółka z o. o. w praktyce”. Dzisiaj kolejny artykuł z tego cyklu.

Zgromadzenie wspólników to organ spółki, który ma ściśle określone kompetencje w KSH lub w umowie spółki. Przykładowo zatwierdza sprawozdanie finansowe, powołuje i odwołuje zarząd, dokonuje zmiany umowy spółki. Wszystkie te decyzje zapadają w drodze uchwał.

Zgromadzenie wspólników może być zwołane na dwa sposoby:
– formalnie,
– nieformalnie.

Z formalnym zwołaniem jest trochę roboty.

Najpierw zarząd powinien podjąć uchwałę (oczywiście, posiedzenie zarządu też musi być prawidłowo zwołane), potem wysłać zawiadomienie o zgromadzeniu wspólników do wszystkich wspólników (zawiadomienie powinno być wysłane w odpowiednim terminie, na odpowiedni adres, zawierać odpowiednią treść). O szczegółach tego sposobu będę pisać w przyszłości.

Przy drugim rodzaju zwołania zgromadzenia wspólników nie ma potrzeby podejmowania tych wszystkich formalnych czynności. Wystarczy, że w jednym miejscu i w jednym czasie zbiorą się wszyscy wspólnicy lub pełnomocnicy reprezentujący wszystkich wspólników (musi wtedy być reprezentowany cały kapitał zakładowy). Ponadto żaden ze wspólników (lub ich pełnomocników) nie może zgłosić sprzeciwu co do odbycia takiego zgromadzenia oraz co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Wszystkie te okoliczności powinny zostać stwierdzone w protokole.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: