Najczęstsze błędy przy składaniu sprawozdań finansowych

Marcin Bartyński            09 czerwca 2014            Komentarze (1)

W sądach rejestrowych właśnie trwa gorący okres – czas składania sprawozdań finansowych. Sądów rejestrowych w Polsce jest nieco ponad kilkanaście, natomiast podmiotów zobowiązanych do składania sprawozdań – kilkaset tysięcy.

Jakie są najczęstsze błędy przy wypełnianiu tego obowiązku?

1. Sprawozdanie nie jest podpisane przez wszystkich członków zarządu.

Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości dokumenty powinny zostać podpisane przez wszystkich członków zarządu, a także przez księgową. Co więcej – przy każdym podpisie powinna być zamieszczona data złożenia podpisu.

2. Brak protokołu zgromadzenia wspólników.

Sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników. Nagminnie występującym błędem jest brak protokołu zgromadzenia. Powiem więcej – zdarza się, że zgromadzenia w ogóle się nie odbywa, a mimo to do sądu rejestrowego przesyła się uchwałę podjętą rzekomo na zgromadzeniu.

3. Do wniosku nie są dołączone oryginały dokumentów.

Zasadą jest, że w sądzie rejestrowym składa się oryginały dokumentów, a nie ich kopie. Ta zasada dotyczy również sprawozdań finansowych i uchwał.

4. Zbyt wysoka opłata.

Jak wiadomo, od 30 maja br., obowiązuje niższa opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Podejrzewam, że niektóre spółki opłacą wniosek opłatami według stawek sprzed zmian.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Grzegorz Czerwiec 10, 2014 o 09:24

Niewątpliwie jest to gorący okres.
Ciekawe sformułowanie „nieco ponad kilkanaście”, bo tak konkretnie to chyba 21.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: