Jednoosobowa spółka z o. o.

Marcin Bartyński            25 maja 2013            Komentarze (0)

Czy jednoosobowa spółka z o. o. jest opłacalna?

1. W spółce jednoosobowej w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki (nie dotyczy to zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego). Jeżeli więc wspólnik jest zarazem jedynym członkiem zarządu, spółkę może reprezentować tylko pełnomocnik.

2.Upraszczając, można powiedzieć, że umowy zawierane pomiędzy wspólnikiem a spółką powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Zatem jeżeli świadczysz na rzecz spółki jakąś pracę i otrzymujesz za to od spółki wynagrodzenie, powinieneś mieć ze spółką podpisaną umowę.

3. Jeżeli jedyny wspólnik jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu, wszystkie umowy zawierane między tym wspólnikiem a spółką powinny mieć formę aktu notarialnego.

4. Wspólnik jednoosobowej spółki z o. o. opłaca składki ZUS, jak zwykły przedsiębiorca, podczas gdy wspólnik spółki wieloosobowej nie ma takiego obowiązku.

Co zrobić, żeby uniknąć tych rygorów? Przenieść niewielką część udziałów (np. 10%) na inną osobę. O tym, jak zbyć udziały, piszę tutaj.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: