Jak przyspieszyć przekształcenie działalności w spółkę z o. o.?

Marcin Bartyński            13 lipca 2013            Komentarze (0)

Procedura przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o. o. może toczyć się ślamazarnie lub przebiec w miarę sprawnie.

Jednym z etapów przekształcenia jest badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta. Biegły rewident jest wyznaczany przez sąd rejestrowy na wniosek przedsiębiorcy.

Ten etap często wydłuża całą procedurę przekształcenia. Po pierwsze, sąd musi znaleźć odpowiednią osobę, która może w Twojej sprawie wystąpić jako biegły. Po drugie, zgodnie z przepisami biegły od chwili wyznaczenia ma aż dwa miesiące na sporządzenie opinii.

Jest jeden sposób, aby nieco przyspieszyć całą procedurę. Otóż przed jej uruchomieniem możesz na własną rękę poszukać biegłego rewidenta, który w miarę sprawnie zbadałby plan przekształcenia. Następnie – przy składaniu wniosku o wyznaczenie biegłego – możesz w tym wniosku wskazać wybranego przez Ciebie biegłego. Z reguły sądy rejestrowe przychylają się do takich wniosków.

Postępując w ten sposób, możesz uniknąć takiej sytuacji, że na biegłego zostanie wyznaczona osoba, która ma akurat dużo pracy i Twoja sprawa zostanie odłożona na ostatnią chwilę.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: