Skontaktuj się

Firma spółki

Marcin Bartyński            10 lipca 2013            Komentarze (0)

W poprzednim poście pisałem m.in. o tym, że firma spółki przekształconej wcale nie musi być identyczna z firmą przedsiębiorcy przekształcanego. Firma spółki nie może być jednak kształtowana dowolnie.

Zasady tworzenia firmy reguluje kilka zasad (tzw. prawo firmowe). Oto niektóre z nich:

1. Zasada wyłączności

Powinieneś wiedzieć, że sąd rejestrowy dokonujący rejestracji Twojej spółki będzie badał, czy jej firma nie narusza zasady wyłączności.

Zasada ta oznacza, że po pierwsze, firma spółki powinna odróżniać się dostatecznie od firm innych przedsiębiorców. Firma dostatecznie różni się od innych wtedy, gdy przeciętny odbiorca jest w stanie różnicę tę bez trudu zauważyć.

Po drugie, firma spółki powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców działających na tym samym rynku. Pojęcie „tego samego rynku” można rozumieć dwojako i ma ono związek z pojęciem „rynku”. Jeżeli przez „rynek” będziemy rozumieć tylko i wyłącznie terytorium, na którym będzie działać spółka, to firma tej spółki powinna się dostatecznie odróżniać od firm innych przedsiębiorców działających na tym terytorium (bez względu na przedmiot ich działalności). Jeżeli natomiast przez „rynek” będziemy rozumieć nie tylko terytorium, ale i przedmiot działalności, i czas prowadzenia tej działalności, to zasada wyłączności firmy będzie się odnosić tylko do przedsiębiorców sprzedających produkty lub oferujących usługi tym samym klientom.

Przykład: Spółka ABCDE sp. z o. o. prowadzi działalność w zakresie sprzedaży dywanów. Jeżeli przyjmiemy szersze pojęcie rynku (tzn. terytorium), to nie będzie możliwe zarejestrowanie nowej spółki pod tą samą firmą ABCDE sp. z o. o. nawet wtedy, gdy przedmiotem jej działalności miałoby być zapewnienie dostępu do Internetu. Przy przyjęciu węższego pojęcia rynku (terytorium, przedmiot działalności, czas), to ta druga spółka będzie mogła działać pod tą samą firmą – obie spółki będą prowadzić działalność na innych rynkach.

Dlatego zawsze warto sprawdzić na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości, czy inna spółka nie działa pod firmą, pod którą Twoja spółka miała prowadzić działalność gospodarczą.

2. Zasada prawdziwości

Firma Twojej spółki nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. Przykładowo jeżeli Twoja spółka będzie prowadzić tylko sprzedaż detaliczną w zasadzie w jej firmie nie powinno znaleźć się określenie „hurtownia”.

W firmie spółki nie można umieścić wyrazu „bracia”, jeżeli wspólnicy nie są braćmi!

Firma spółki powinna być zbadana przez sąd rejestrowy również pod kątem tej zasady.

Na tym zakończę dzisiejszy wpis. Warto jednak wiedzieć, że prawo firmowe zawiera również inne zasady regulujące firmę przedsiębiorcy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: