Skontaktuj się

Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki z o. o.

Marcin Bartyński27 kwietnia 2013Komentarze (0)

Jakie dokumenty należy złożyć w sądzie, aby zarejestrować spółkę z o. o.? Przede wszystkim następujące formularze:

– formularz KRS-W3 – wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,

– formularz KRS-WE – wspólnicy spółki z o. o.,

– formularz KRS-WK – organy podmiotu,

– formularz KRS-WL – prokurenci (o ile są powoływani),

– formularz KRS-WM – przedmiot działalności.

Formularze są dostępne na stronie internetowej Ministra Sprawiedliwości.

Do formularzy należy dołączyć następujące dokumenty:

– umowa spółki – dwa egzemplarze,

– oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione,

– uchwałę o powołaniu członków organów spółki, o ile taka uchwała nie została zawarta w akcie notarialnym – umowie spółki,

– uchwałę o powołaniu prokurentów, o ile są powołani,

– listę wspólników – podpisaną przez wszystkich członków zarządu; lista wspólników powinna zawierać nazwę lub imię i nazwisko każdego ze wspólników wraz z podaniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich,

– notarialnie poświadczone wzory podpisów członków zarządu oraz prokurentów, o ile są ustanowieni,

– w przypadku spółki jednoosobowej – nazwisko i imię (albo nazwę i siedzibę) wraz z adresem wspólnika oraz wzmianką, że jest jedynym wspólnikiem,

– dokument wykazujący tytuł prawny do lokalu, np. umowa najmu,

– nazwiska, imiona i adresy członków zarządu,

– nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika.

Niektóre sądy rejestrowe mogą wymagać oświadczeń członków zarządu o niekaralności za przestępstwa wymienione w art. 18 KSH, a także oświadczeń członków zarządu o posiadaniu zdolności prawnej do czynności prawnych (mimo tego, że żaden przepis nie nakłada na członka zarządu składania takiego oświadczenia).

Jeden z polskich sądów rejestrowych zażądał od członków zarządu jednoosobowej spółki tworzonej przez zagraniczną spółkę oświadczenia, że ta zagraniczna spółka nie jest jednoosobowa.

Ponadto – w ramach procedury „jednego okienka” do wniosku należy dołączyć:

– formularz NIP-2 – zgłoszenie identyfikacyjne dla urzędu skarbowego,

– formularz ZUS-ZPA – zgłoszenie płatnika składek w ZUS,

– formularz RG-1 wraz z załącznikiem – RG-D – wniosek do wojewódzkiego urzędu statystycznego (m. in. w celu uzyskania REGONu).

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 490 321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: