Skontaktuj się

Dokumenty potrzebne do przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę z o. o.

Marcin Bartyński08 czerwca 2013Komentarze (0)

Tutaj opisałem poszczególne etapy przekształcenia przedsiębiorcy w sp. z o. o. W dzisiejszym wpisie wymienię poszczególne dokumenty, jakimi musisz dysponować, żeby przekształcenie dopiąć na ostatni guzik.

Po pierwsze, musisz zlecić księgowemu sporządzenie bilansu i sprawozdania finansowego dla celów przekształcenia. Z tymi dokumentami udajesz się do notariusza w celu sporządzenia planu przekształcenia.

Następnie sporządzasz wniosek o wyznaczenie biegłego do zbadania planu przekształcenia. Wniosek należy złożyć we właściwym sądzie rejestrowym (nie zapomnij załączyć do wniosku planu!).

Po uzyskaniu opinii biegłego powinieneś ponownie udać się do notariusza w celu sporządzenia aktu założycielskiego spółki i oświadczenia o przekształceniu.

Teraz pozostaje Tobie rejestracja spółki. W zasadzie powinieneś złożyć wszystkie dokumenty, które są wymagane do rejestracji nowej spółki – z kilkoma jednak dodatkami. Poniżej wymieniam całość dokumentacji (wraz z dodatkami):

– formularz KRS-WH – sposób powstania podmiotu,

– formularz KRS-W3 – wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,

– formularz KRS-WE – wspólnicy spółki z o. o.,

– formularz KRS-WK – organy podmiotu,

– formularz KRS-WL – prokurenci (o ile są powoływani),

– formularz KRS-WM – przedmiot działalności,

– wniosek o ogłoszenie wpisu.

Do formularzy należy dołączyć następujące dokumenty:

– akt założycielski – dwa egzemplarze,

– oświadczenie o przekształceniu,

– oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione,

– uchwałę o powołaniu członków organów spółki, o ile taka uchwała nie została zawarta w akcie notarialnym – umowie spółki,

– uchwałę o powołaniu prokurentów, o ile są powołani,

– listę wspólników – podpisaną przez wszystkich członków zarządu; lista wspólników powinna zawierać nazwę lub imię i nazwisko każdego ze wspólników wraz z podaniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich,

– notarialnie poświadczone wzory podpisów członków zarządu oraz prokurentów, o ile są ustanowieni,

– nazwisko i imię (albo nazwę i siedzibę) wraz z adresem wspólnika oraz wzmianką, że jest jedynym wspólnikiem,

– dokument wykazujący tytuł prawny do lokalu, np. umowa najmu,

– nazwiska, imiona i adresy członków zarządu,

– dowód uiszczenia opłat.

Do tych wszystkich dokumentów – w ramach procedury jednego okienka – należy dołączyć również odpowiednie zgłoszenia do urzędu skarbowego, urzędu statystycznego i do ZUSu.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 490 321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: