Skontaktuj się

Czy można wypowiedzieć umowę spółki z o. o.?

Marcin Bartyński06 maja 2013Komentarze (0)

Niektórzy uważają, że wspólnik nie może wypowiedzieć umowy spółki z o. o. i w ten sposób wystąpić ze spółki.

W związku z tym do umowy spółki nie można wprowadzić postanowień takich, jak: „Każdy wspólnik może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia” czy „Wspólnik może wystąpić ze spółki przez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia”.

Kodeks spółek handlowych przewiduje jednak pewne narzędzia, przy pomocy których można skonstruować instytucje de facto odpowiadające instytucji wypowiedzenia umowy. Mam tu na myśli automatyczne umorzenie udziału. Zgodnie z KSH, Umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników. Tym zdarzeniem może być po prostu złożenie przez wspólnika oświadczenia o wystąpieniu ze spółki. Umowa spółki powinna jednak precyzyjnie określać przesłanki i tryb takiego umorzenia.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 490 321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: