Czy można wypowiedzieć umowę spółki z o. o.?

Marcin Bartyński            06 maja 2013            Komentarze (0)

Niektórzy uważają, że wspólnik nie może wypowiedzieć umowy spółki z o. o. i w ten sposób wystąpić ze spółki.

W związku z tym do umowy spółki nie można wprowadzić postanowień takich, jak: „Każdy wspólnik może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia” czy „Wspólnik może wystąpić ze spółki przez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia”.

Kodeks spółek handlowych przewiduje jednak pewne narzędzia, przy pomocy których można skonstruować instytucje de facto odpowiadające instytucji wypowiedzenia umowy. Mam tu na myśli automatyczne umorzenie udziału. Zgodnie z KSH, Umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników. Tym zdarzeniem może być po prostu złożenie przez wspólnika oświadczenia o wystąpieniu ze spółki. Umowa spółki powinna jednak precyzyjnie określać przesłanki i tryb takiego umorzenia.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: