Skontaktuj się

Czerwiec 2015 r. – jak czytelnicy trafili na bloga?

Marcin Bartyński30 czerwca 2015Komentarze (0)

W czerwcu 2015 r. czytelnicy trafili na bloga wpisując w wyszukiwarce między innymi następujące frazy:

 

Zarząd powołanie na 5 lat. Jeżeli zarząd ma być powołany na 5 lat, to przede wszystkim umowa spółki powinna regulować czas trwania kadencji tego organu. Zgodnie z KSH, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. W wielu umowach spółek czas trwania kadencji zarządu nie jest w ogóle uregulowany i w związku z tym mandaty członków zarządu wygasły po upływie pierwszego pełnego roku obrotowego; zarządy często nie zdają sobie sprawy z tego, że już nie są zarządami.

Lis i jaskółka.  Kiedyś prowadziłem rozważania na temat, czy lis i jaskółka z wiersza Jana Brzechwy byli wspólnikami w spółce z o. o.

Wypowiedzenia dla pracowników po przekształceniu spółki z o. o. Przypominam, że w związku z przekształceniem przedsiębiorcy w spółkę z o. o. mamy do czynienia z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę. A zgodnie z KP przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy.

Wniosek o badanie planu przekształcenia. Wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta należy złożyć do sądu właściwego dla siedziby przedsiębiorcy. Wniosek podlega opłacie sądowej. Warto we wniosku wskazać tego biegłego, który wcześniej uczestniczył w sporządzaniu załączników do planu przekształcenia.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 602 490 321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: