Co to jest dzień przekształcenia?

Marcin Bartyński            15 stycznia 2015            Komentarze (0)

W poprzednim wpisie sygnalizowałem, że nie warto doprowadzić do takiego stanu rzeczy, w którym to sąd rejestrowy wybiera dzień przekształcenia działalności w spółkę z o. o.

Czym jednak jest dzień przekształcenia?

Dzień przekształcenia jest zwieńczeniem całej procedury. Jest to dzień, w którym sąd wpisuje spółkę do rejestru przedsiębiorców. W tym dniu wszystkie (no, prawie wszystkie) prawa i obowiązki przedsiębiorcy przechodzą na spółkę. W tym dniu przedsiębiorca staje się wspólnikiem spółki.

Ideałem by było, gdyby w tym dniu przedsiębiorca był wykreślany z CEIDG, jednakże zazwyczaj trochę trwa, zanim sąd prześle wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) postanowienie o wpisie spółki do rejestru.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: