CIT spółki przekształconej w związku z dostawą towarów zapłaconych przed przekształceniem

Marcin Bartyński            29 marca 2018            Komentarze (0)

Pewien przedsiębiorca miał taki problem.

Planował przekształcenie w spółkę z o. o. Sporządził już plan przekształcenia. Cały czas nabywał towary i usługi. Wiedział, że na pewno zdarzy się taka sytuacja, że zamówi towar lub usługę przed przekształceniem, cenę lub wynagrodzenie zapłaci w chwili złożenia zamówienia (czyli przed przekształceniem), natomiast towar zostanie dostarczony lub usługa wykonana już po przekształceniu.

No i zaczął się zastanawiać, czy spółka nie będzie musiała opodatkować przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, ponieważ spółka otrzyma towar lub usługę, za którą zapłacił ktoś inny.

W związku z tym zadał pytanie dyrektorowi izby skarbowej:

Czy w przypadku wystąpienia przedstawionego zdarzenia przyszłego, tj. skorzystania przez spółkę przekształconą z usług lub otrzymania przez nią dostaw towarów opłaconych w całości przez Wnioskodawcę, po stronie spółki przekształconej powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń?

Dyrektor izby skarbowej wyjaśnił temu przedsiębiorcy, że po stronie spółki nie powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń:

(…) mając na uwadze ww. zasady sukcesji uniwersalnej wskazanej w 93a § 4 Ordynacji podatkowej, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa przedsiębiorcy przekształcanego funkcjonalnie związane z przedsiębiorstwem, a zatem otrzymanie przez spółkę przekształconą usług lub towarów opłaconych przez Wnioskodawcę (przedsiębiorcę przekształcanego) nie będzie wiązało się z powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podstawowym warunkiem, aby uznać daną kategorię przysporzenia jako świadczenie nieodpłatne (lub częściowo odpłatne) jest zupełny brak ekwiwalentności (lub jedynie częściowa ekwiwalentność) świadczeń.

W omawianym przypadku otrzymane towary czy usługi nie są otrzymywane nieodpłatnie od podmiotu trzeciego, który je dostarcza – gdyż podmiot ten uzyskał zapłatę dokonaną przez Wnioskodawcę, będące poprzednikiem prawnym spółki przekształconej (interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 28 grudnia 2017 r., 0115-KDIT2-3.4010.307.2017.1.MK).

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 602-490-321e-mail: marcin.bartynski@gmail.com

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Bartyński z siedzibą w Oleśnicy.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.bartynski@gmail.com.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: