wkłady

Pokrycie kapitału zakładowego grą komputerową

Marcin Bartyński            09 marca 2015            2 komentarze

Mój brat zajmuje się amatorsko programowaniem. Ostatnio wpadł na pomysł na prostą grę zręcznościową (jest współautorem tej gry). Po prostu jeździsz autem i omijasz przeszkody. Dobra gra na smartfona. Załóżmy, że mój brat jest jedynym twórcą gry i prowadzi działalność gospodarczą. Wówczas prawa autorskie do tej gry komputerowej mógłby wnieść aportem do spółki z o. o. Także w ramach procedury […]

Lis i jaskółka

Marcin Bartyński            30 grudnia 2013            2 komentarze

Pamiętasz wiersz Jana Brzechwy „Lis i jaskółka”? (Czy wiesz, że Jan Brzechwa był adwokatem?) Namówił lis jaskółkę, By z nim zawarła spółkę. Myślisz, że mogła to być spółka z o. o.? „To – rzecze – proste całkiem: Mam pola pręt z kawałkiem, Coś na nim zasadzimy, A przed nadejściem zimy Zbierzemy plon pomału, Pół na […]

Jak wnieść wkłady do spółki z o. o.?

Marcin Bartyński            19 maja 2013            Komentarze (0)

  Jednym z etapów powstawania spółki jest pokrycie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładów do spółki. Wspólnik może wnieść do spółki dwa rodzaje wkładów: – wkłady pieniężne, – wkłady niepieniężne (tzw. aporty). Wniesienie wkładu pieniężnego polega na wpłacie gotówki do kasy spółki lub na przelewie pieniężnym na rachunek spółki. W zasadzie wkłady pieniężne powinny być wniesione […]